Robert Lundbergs minnesstiftelse

This page in English

Karolinska Institutet utlyser härmed bidrag för forskning och studieresor ur Robert Lundbergs minnesstiftelse.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning rörande tumörsjukdomar, framför allt cancer. Även forskning om vård av cancerpatienter kan tilldelas medel. Medel kan sökas för såväl forskning som för studieresor.

Behörighet

Stiftelsen riktar sig till doktorander vid Karolinska Institutet, som har passerat halvtidskontrollen men ännu inte disputerat. Medel för mer än ett år tilldelas enbart i undantagsfall.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 10 000 och 50 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska innehålla en forskningsbeskrivning, eventuella etiska överväganden, en budget och en publikationslista.

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 2 – 16 april 2019. Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Styrelsen för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i juni.

Bilagor

Den som söker om resebidrag ska bifoga en eller flera av följande bilagor:

  1. Abstract
  2. Bekräftelse på att abstract skickats in eller antagits
  3. Personlig inbjudan till kongress eller institution
  4. Handledarintyg som styrker halvtidskontroll, syftet med resan samt den resandes roll.

Återrapportering

Från och med 2018 krävs en återrapportering av beviljade medel. Efter dispositionstidens slut kommer ni att behöva gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut.  Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se