Riktlinjer för upprättande av konto i sociala medier

This page in English

Som myndighet har Karolinska Institutet ett antal skyldigheter att följa – ett myndighetsansvar som även gäller sociala medier.

Riktlinjer för sociala medier

Om du vill starta ett konto i sociala medier för din institution, centrumbildning, avdelning eller forskargrupp eller om du redan jobbar med sociala medier ska du läsa igenom Karolinska Institutets riktlinjer för sociala medier. Riktlinjerna betonar bland annat myndighetsansvaret, att alla konton måste hållas under uppsikt och att avsändaren ska vara tydlig.

Resurser för att hantera kontot

Som en del av en myndighet är du skyldig att hålla uppstartade konton under uppsikt. Frågor ska besvaras och olämpliga kommentarer ska tas bort. Se till att det finns resurser för att bevaka kontot dagligen, även under semestertider.

Godkännande från chef

För att upprätta ett nytt konto i din roll som medarbetare vid Karolinska Institutet krävs godkännande från närmaste chef med verksamhetsansvar.

Tänk igenom syftet

Alla konton som upprättas ska ha ett tydligt syfte och mål. Vad ska ni ha sociala medier till? Vad har ni för behov? Vad vill ni uppnå? Vilka är era målgrupper? Läs mer om hur du kommer igång med sociala medier.

Kontakta kommunikationsavdelningen

Kontakta kommunikationsavdelningen när du startar ett konto genom att fylla i detta formulär

Det finns ett värde i att kommunikationsavdelningen känner till alla konton som upprättas – genom samarbete kan vi skapa mer effektiv kommunikation. Kommunikationsavdelningen kan också stötta i valet av kanal och ge råd kring hur sociala medier kan användas i kommunikationsarbetet

Vid frågor, hör av dig till socialmedia@ki.se. 

Skicka gärna in bilder eller filmer som kan passa i Karolinska Institutets centrala sociala medier-kanaler. Kommunikationsavdelnigen tar också gärna emot tips på andra nyheter och innehåll.

Kontakt

Kommunikatör digitala tjänster

Johanna Sjöblom

E-post: socialmedia@ki.se