Reviderade interna styrdokument - arbetsmiljö

Publicerat 2018-11-06 17:27. Uppdaterat 2018-11-06 17:29

Nu är ytterligare ett antal av KI:s interna styrdokument på arbetsmiljöområdet reviderade.

Det gäller styrdokumenten som omfattar minderåriga, ensamarbete, synhjälpmedel i arbetet, trafiksäkerhet m.fl.

De reviderade styrdokumenten finns på Medarbetarportalens sida för Regler, riktlinjer och anvisningar. Välj dokument under området Arbetsmiljö och Hälsa.

Kontaktpersoner

HR-specialist

Pia Stenberg

Telefon: 08-524 868 66
Enhet: Kompetensförsörjningsenheten
E-post: pia.stenberg@ki.se

HR-specialist

Margareta Bratt Carlström

Telefon: 08-524 879 78
Enhet: Kompetensförsörjningsenheten
E-post: margareta.bratt@ki.se