Reserapporter

This page in English

Alla lärare från Karolinska Institutet som varit på utbyte ska fylla i en reserapport vid hemkomst. Rapporten ligger dels till grund för rapportering av använda medel men också för uppföljning och utvärdering av alla utbyten. Rapporten är en källa till inspiration och viktig i det fortsatta arbetet med att utveckla lärarutbytet vid KI

Publicerade reserapporter

Frågor eller synpunkter?

Internationell koordinator

Kristina Jesinkey

Telefon: 08-524 865 21
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Kristina.Jesinkey@ki.se