Research Data Office - forskningsdatastöd

This page in English

Under 2018 pågår ett projekt på KI för att inrätta ett Research Data Office (RDO).

Här samlas stöd och hjälp kring hantering av forskningsdokumentation och -data under hela forskningsprocessen. Välkommen att kontakta RDO med frågor om forskningsdokumentation och -data: rdo@ki.se