Reparation av växtväggar i Biomedicum på grund av mögelpåväxt

Publicerat 2018-05-31 14:01. Uppdaterat 2018-06-26 11:09This page in English

I Biomedicum finns fyra växtväggar per våningsplan. På grund av en felleverans har 80 procent av växtväggarna en filtduk som saknar impregnering mot mögel. Som en följd har oönskad påväxt av två mögelsorter upptäckts.

Akademiska Hus kommer att ta bort den yttre duken där påväxten av mögel finns. Arbetet beräknas pågå under cirka två månader och vara klart 17:e augusti.

Upptäckten av påväxten gjordes tidigt och finns enbart i delar av byggnaden som inte utgör någons arbetsplats. I dagsläget finns ingen misstanke om att påväxten ska utgöra någon hälsofara. Den 8:e juni kommer provsvar som ger mer information.

Mer information kan ges av:

Akademiska hus

Tommy Stjernfeldt, projektledare: tommy.stjernfeldt@akademiskahus.se

Telefon: 08-685 75 35

Karolinska Institutet

Mats Lilja, fastighetsavdelningen: mats.lilja@ki.se

Telefon: 08-524 863 64

Mer info: https://ki.se/medarbetare/fragor-och-svar-vaxtvagg-biomedicum

 

Campus