Rekvisition av fakultetsmedel

Rekvisition av fakultetsmedel från Kommittén för forskning respektive Kommittén för utbildning på forskarnivå görs av ansvarig personal vid institution till ansvarig handläggare vid Universitetsförvaltningen.

För att rekvirera medel eller läsa ytterligare information om hur de olika utbetalningarna går till, välj någon av länkarna nedan.

Avräkning sker årligen (avräkningsperiod december–november). Medel som betalats ut felaktigt, t.ex. om en doktorand slutat vid KI under året, återförs från institutionerna före årsskiftet.

Utbetalning av medel för: