Rekryteringsutskottet

This page in English

Rekryteringsutskottet bereder och beslutar i ärenden avseende anställningar av professorer och lektorer, inklusive adjungeringar, gästprofessorer samt ansökan om byte av ämnesområde vid befintliga läraranställningar.

Rekryteringsutskottets ledamöter från och med 1 juli 2015

Ordinarie ledamöter:

Professor Birgitta Henriques-Normark, ordförande och vice dekan för rekrytering
Professor Jesper Lagergren, vice ordförande - Styrelsen för forskning
Professor Marie Wahren Herlenius - Styrelsen för forskning
Professor Helena Erlandsson Harris - Styrelsen för forskarutbildning
Professor Lennart Nilsson - Styrelsen för forskarutbildning
Professor Gunnar Nilsson - Styrelsen för utbildning
Professor Ann Langius-Eklöf - Styrelsen för utbildning
Max Kynning - Studentrepresentant
Valeria Messina - Studentrepresentant

Suppleanter:

Professor Laura Fratiglioni- Styrelsen för forskning
Professor Per Hall - Styrelsen för forskning
Professor Nico Dantuma - Styrelsen för forskarutbildning
Professor Lars Holmgren - Styrelsen för forskarutbildning
Professor Sigridur Kalman - Styrelsen för utbildning
Professor Ewa Ehrenborg - Styrelsen för utbildning

Fackliga representanter:

Ordinarie:

Professor Lars Ährlund-Richter - SACO
Monika Armuand - OFR

Suppleanter:

Jonas Fuxe  - SACO
 

Sammanträdestider våren 2018

Datum Tid Plats
Måndag 29 januari 08.30-14.30 Rum 507, plan 5, Aula Medica
Tisdag 13 februari 08.30-14.30 Rum 635, plan 6, Aula Medica
Tisdag 13 mars 08.30-14.30 Rum 507, plan 5, Aula Medica
Tisdag 10 april 08.30-14.30 Rum 507, plan 5, Aula Medica
Tisdag 8 maj 08.30-14.30 Rum 507, plan 5, Aula Medica
Onsdag 13 juni 08.30-14.30 Rum 507, plan 5, Aula Medica

Kontakt med handläggare för lärarrekrytering

Vänligen kontakta någon av våra handläggare för lärarrekrytering.

ProfessorRekrytering