Rekrytering av professor och lektor

This page in English

Rekryteringsutskottet

Rekryteringsutskottet (RU) är Karolinska Institutets gemensamma organ för beredning av läraranställningar. Till utskottet hör en kanslifunktion, Rekryteringsutskottets kansli, som är placerad inom Kompetensförsörjningsenheten, HR-avdelningen vid KI.

Mer information om Rekryteringsutskottet.

Regler för anställning av lärare

Vissa anställningar som lärare och tillhörande bestämmelser regleras i högskoleförfattningarna, d v s Högskolelagen och Högskoleförordningen. Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet samlar de regler som ska gälla vid anställning av lärare.

Regler och lagrum vid rekrytering

Checklistor 

Checklistan är ett hjälpmedel vid de olika anställningarna av lektorer och professorer samt byte av ämnesområde. Här beskrivs ett ärendes gång och vad som skall lämnas in till handläggaren vid Rekryteringsutskottets kanslifunktion.

Se längre ned på sidan för att ladda ned checklistorna.

Rekryteringsutskottets sammanträdestider 2019

Datum Tid Plats
Tisdag 15 januari 08.30 -14.30 Rum 507, Aula Medica
Tisdag 12 februari 08.30 -14.30 Rum 635, Aula Medica
Onsdag 6 mars 08.30 -14.30 Rum 507, Aula Medica
Onsdag 3 april  08.30 -14.30 Rum 507, Aula Medica
Torsdag 9 maj 08.30 -14.30 Rum 507, Aula Medica
Tisdag 28 maj (nya utskottet) 10.30 - 16.00 Rum 507, Aula Medica
Torsdag 13 juni (nya utskottet) 08.30 - 14.30 Rum 507, Aula Medica
Måndag 17 juni 08.30 -14.30 Rum 507, Aula Medica
Onsdag 18 september 10.00 - 16.30 Rum 507, Aula Medica
Torsdag 24 oktober 08.30 - 14.30 Rum 507, Aula Medica
Tisdag 26 november 08.30 - 14.30 Rum 507, Aula Medica
Onsdag 18 december 08.30 - 14.30 Rum 507, Aula Medica

Rekryteringsutskottets kanslifunktion

Kontaktuppgifter till handläggare för lärarrekrytering.

Länkar

ProfessorRekrytering