Rekrytering av professor och lektor

This page in English

Styrelsen för forskning ansvarar för anställning av lärare i samverkan med Styrelsen för utbildning och Styrelsen för forskarutbildning.

Rekryteringsutskottet

Rekryteringsutskottet (RU) är styrelsernas gemensamma organ för beredning av läraranställningar. Till utskottet hör en kanslifunktion, Rekryteringsutskottets kansli, som är placerad inom Kompetensförsörjningsenheten, HR-avdelningen vid KI.

Mer information om Rekryteringsutskottet.

Regler för anställning av lärare

Vissa anställningar som lärare och tillhörande bestämmelser regleras i högskoleförfattningarna, d v s Högskolelagen och Högskoleförordningen. Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet samlar de regler som ska gälla vid anställning av lärare.

Regler och lagrum vid rekrytering

Jävsregler för KI

Checklistor

Checklistan är ett hjälpmedel vid de olika anställningarna av lektorer och professorer samt byte av ämnesområde. Här beskrivs ett ärendes gång och vad som skall lämnas in till handläggaren vid Rekryteringsutskottets kanslifunktion.

Utlysning av professor och lektor (pdf)

Adjungering av lektor eller professor (pdf)

Förnyad adjungering av lektor eller professor (pdf)

Gästprofessor (pdf)

Förnyad gästprofessor (pdf)

Foreign Adjunct Professor (pdf)

Förnyad Foreign Adjunct Professor (pdf)

Omreglering av ämnesområde (pdf)

Seniorprofessor (pdf)

Rekryteringsutskottets kanslifunktion

Vänligen kontakta någon av våra handläggare

Rekryteringsutskottets sammanträdestider hösten 2018

Datum Tid Plats
Torsdag 30 augusti  8.30-14.30 Rum 507, Aula Medica
Måndag 17 september 8.30-14.30 Rum 507, Aula Medica
Onsdag 10 oktober  8.30-14.30 Rum 507, Aula Medica
Onsdag 7 november  8.30-14.30 Rum 635, Aula Medica
Tisdag 4 december  8.30-14.30 Rum 507, Aula Medica

Länkar

ProfessorRekrytering