Rekrytering av professor och lektor

This page in English

Styrelsen för forskning ansvarar för anställning av lärare i samverkan med Styrelsen för utbildning och Styrelsen för forskarutbildning.

Rekryteringsutskottet

Rekryteringsutskottet (RU) är styrelsernas gemensamma organ för beredning av läraranställningar. Till utskottet hör en kanslifunktion, Rekryteringsutskottets kansli, som är placerad inom Kompetensförsörjningsenheten, HR-avdelningen vid KI.

Mer information om Rekryteringsutskottet.

Regler för anställning av lärare

Vissa anställningar som lärare och tillhörande bestämmelser regleras i högskoleförfattningarna, d v s Högskolelagen och Högskoleförordningen. Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet samlar de regler som ska gälla vid anställning av lärare.

Anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet (pdf)

Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska institutet (pdf)

Regler och lagrum vid rekrytering

Checklistor

Checklistan är ett hjälpmedel vid de olika anställningarna av lektorer och professorer samt byte av ämnesområde. Här beskrivs ett ärendes gång och vad som skall lämnas in till handläggaren vid Rekryteringsutskottets kanslifunktion.

Utlysningar (pdf)

Adjungering av universitetslektor eller professor (pdf)

Förnyad adjungering av universitetslektor eller professor (pdf)

Gästprofessor (pdf)

Förnyad gästprofessor (pdf)

Foreign Adjunct Professor (pdf)

Förnyad Foreign Adjunct Professor (pdf)

Omreglering av ämnesområde (pdf)

Seniorprofessor (pdf)

Rekryteringsutskottets kanslifunktion

Vänligen kontakta någon av våra handläggare.

Rekryteringsutskottets sammanträdestider våren 2018

Datum Tid Plats
Måndag 29 januari 8.30-14.30 Rum 507, Aula Medica
Tisdag 13 februari 8.30-14.30 Rum 635, Aula Medica
Tisdag 13 mars 8.30-14.30 Rum 507, Aula Medica
Tisdag 10 april 8.30-14.30 Rum 507, Aula Medica
Tisdag 8 maj 8.30-14.30 Rum 507, Aula Medica
Onsdag 13 juni 8.30-14.30 Rum 507, Aula Medica
ProfessorRekrytering