Rekrytera doktorander

This page in English

En viktig del i att få kompetenta doktorander är att ha en bra rekrytering. Rekryteringen av doktorander till Karolinska Institutet (KI) ska vara konkurrensutsatt. En konkurrensutsatt rekrytering förväntas bredda rekryteringsbasen av forskarstuderande och förbättra matchningen mellan forskarstuderande och utbildningsplats.

’Grönt ljus’ – godkännande för att initiera ett nytt doktorandprojekt

Det måste finnas ett godkännande från institutionen till en blivande huvudhandledare för att få initiera ett nytt doktorandprojekt och rekrytera en ny doktorand

Utlysning

Alla utbildningsplatser på forskarnivå vid KI ska utlysas.

Undantag från kravet på utlysning kan medges enligt HF 7 kap 37§ (se nedan). Vid KI anses särskilda skäl enligt punkt tre till exempel vara utbildningsplatser där doktoranden redan har blivit utvald i en konkurrensutsatt rekryteringsprocess, t.ex. stipendiater och studenter som tilldelats medel inom Clinical Scientist Training Programme (CSTP).

Innan utlysning sker ska prefekt (eller ansvarig enligt delegation) godkänna att rekrytering till utbildningsplatsen får påbörjas.

Utbildningsplatser ska vid utlysning:

  • Annonseras via KIs rekryteringssystem Varbi.
  • Annonseras under lämplig tidpunkt och ansökningstiden rekommenderas att som regel vara tre veckor eller längre.
  • Annons ska finnas på svenska och/eller engelska. Valet av annonseringsspråk avgörs av arbetsspråket i forskargruppen/motsvarande som doktorandplatsen tillhör.

Högskoleförordningen 7 kap

37 § Frågor om antagning avgörs av högskolan. Den som vill antas till utbildning på forskarnivå skall anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer.
När en högskola avser att anta en eller flera doktorander skall högskolan genom annonsering eller ett därmed likvärdigt förfarande informera om detta. Någon information behöver dock inte lämnas

  1. vid antagning av en doktorand som skall genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan,
  2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte, eller
  3. om det finns liknande särskilda skäl.

Rekryteringsguiden

Se även rekryteringsguiden, vilken ger praktisk vägledning till de olika stegen i en rekrytering.

Rekrytering av utländska doktorander

Stöd och service för dig som arbetar med att rekrytera och ta emot inkommande doktorander och forskare från utlandet

Uppehållstillstånd för doktorander

Information om uppehållstillstånd vid statusbyte från t.ex. gästforskare eller medföljande till doktorand

Information för utländska doktorander

Försörjning under forskarutbildningen

Doktorandernas försörjning kan finansieras på olika sätt

Frågor

Den som har frågor som rör doktorandplatsen (t.ex. frågor om arbetsuppgifter, när man får svar, eller vilket underlag man bör skicka in), kan kontakta kontaktpersonen i annonsen.

För tekniska frågor kring Varbi, vänligen ring support på tel. 0520-580050.

Så här går man tillväga för att bli doktorand på Karolinska Institutet

Övriga frågor, vänligen mejla doctoral@ki.se.

DoktorandForskarutbildningRekrytering