Regler, riktlinjer och anvisningar A-Ö

This page in English

Vår verksamhet styrs av lagar samt statliga och lokala avtal. Här hittar du styrdokument som riktlinjer, regler, anvisningar och strategier inom Karolinska Institutet.

Arbetsmiljö och hälsa

HR

Ekonomi

Forskning

Information/kommunikation

IT

Organisation och övergripande frågor

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

AdministrationRiktlinjer