Regler, riktlinjer och anvisningar A-Ö

This page in English

Vår verksamhet styrs av lagar samt statliga och lokala avtal. Här hittar du styrdokument som riktlinjer, regler, anvisningar och strategier inom Karolinska Institutet.

Arbetsmiljö och hälsa - styrdokument

HR

Forskning

Ekonomi

Information/kommunikation

IT

Lokaler

Organisation och övergripande frågor

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

AdministrationRiktlinjer