Regler och riktlinjer - Innovationsstöd

Vid Karolinska Institutet finns det regler och riktlinjer som du måste förhålla dig till när du utvecklar en ide, startar ett företag eller samarbetar med ett etablerat företag. Nedan hittar du länkar till dokument där du kan läsa mera. 

Ideutveckling


IP-policy (under utarbetande)

 

Starta och driva företag

​Regler för bisysslor

Jävsregler

 

Samarbeta med externa företag (näringslivssamverkan)

Riktlinjer för näringslivssamverkan

KI:s Delegationsordning

KI:s Varumärkesplattform

EntreprenörskapInnovation