Regler för lösenord på Karolinska Institutet

This page in English

För att skydda KI:s informationssystem från obehöriga användare ställs särskilda krav på hur ditt personliga lösenord ska vara uppbyggt. När du har valt ett nytt lösenord kommer det att gälla i sex månader (tolv om du är student).

Hur byter jag mitt lösenord?ITA info icon

Gå in på sidan account.ki.se

Hur ska lösenordet vara sammansatt?ITA checkbox icon

Ditt lösenord ska:

  • bestå av minst tio tecken.
  • innehålla minst två bokstäver och antingen minst två specialtecken eller siffror. Observera att skandinaviska bokstäver å,ä,ö inte kan användas.
  • inte vara knutet till personlig information som till exempel namn eller personnummer och det får inte användas utanför KI.

Tips på hur du bygger ett bra lösenord

Lösenordsregelverket

Kom ihåg - ditt ansvar som användare

ITA user iconDet är du själv som är ansvarig för att dina lösenord uppfyller den kvalitet och hantering som anges i regelverket. Kom ihåg att ditt lösenord är personligt och får inte delas med någon annan. Ditt lösenord får aldrig kommuniceras via e-post, telefon eller motsvarande och inte finnas nedskrivet någonstans. Lösenordet får inte användas utanför KI, det är exempelvis inte tillåtet att återanvända lösenordet för andra tjänster än KI:s tjänster, som till exempel Facebook, publika e-posttjänster, privat användning.

Varför ett lösenordsregelverk?

ITA lock iconI KI:s uppdrag, att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa, utgör information i olika former väsentliga förutsättningar och tillgångar. KI strävar efter att öka kvalitén på IT-säkerheten så att den information som kommuniceras och överförs i KI:s nätverk skyddas från obehöriga. De senaste åren har aktiviteter från obehöriga användare, som försöker ta sig in i KI:s system via lösenorden, ökat betydligt. KI har även fått yttre krav från bland annat universitetsfederationen SWAMID på hur vi ska hantera lösenord och hur dessa ska vara utformade.