Referensgrupp för internationella frågor

This page in English

Under 2016 inrättades ”Referensgrupp för internationella frågor” (tidigare internationaliseringsrådet) med representanter för institutionerna som utgör bland annat en kanal för information om internationaliseringsarbetet mellan ledningen och institutionerna. 

Medlemmar

   

Länkar