Redovisningsmodellen INDI

Karolinska Institutet använder en kalkyl- och redovisningsmodell för indirekta kostnader efter rekommendation från Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). En generell beskrivning av modellen finns på SUHF:s hemsida.

På KI benämns redovisningsmodellen "INDI". För mer information om INDI-modellen se beskrivningen av INDI-modellen eller i Ekonomihandboken.