Redovisningsansvariga

This page in English

Redovisningsansvariga på institutionerna.

C 1 (MTC), C2 (MBB), C3 (FyFa), C 4 (Neuro), C 5 (CMB)

C1, MTC

Institutionen för Mikrobiologi, Tumörbiologi & Cellbiologi (MTC)

Anknuten

Marta Pajus

E-post: marta.pajus@ki.se

C 2, MBB

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB)

Ekonomichef

Natalia Demin

Telefon: 08-524 879 91
Enhet: Administration och service
E-post: Natalia.Demin@ki.se

C 3, FyFa

Institutionen för fysiologi och farmakologi (Fyfa)

Ekonomicontroller

Kristina Seitz

Telefon: 08-524 868 69
Enhet: Administration
E-post: kristina.seitz@ki.se

C 4, Neuro

Institutionen för neurovetenskap (Neuro)

Redovisningsansvarig

Therese Brogårde

Telefon: 08-524 871 34
Enhet: Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4
E-post: Therese.Brogarde@ki.se

C 5, CMB

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB)

Redovisningsansvarig

Eva Haglund

Enhet: Administration
E-post: eva.haglund@ki.se

C6 (IMM), C7 (LIME), C8 (MEB), CA (INCF), CB (KIB)

C6, IMM

Institutet för miljömedicin (IMM)

Redovisningsansvarig

Ann-Sofie Norén

Enhet: Administration
E-post: ann-sofie.noren@ki.se

C7, LIME

Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME)

Redovisningsansvarig

Johan Häggström

Telefon: 08-524 866 09
Enhet: Institutionsadministration
E-post: johan.haggstrom@ki.se

C 8, MEB

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB)

Redovisningsansvarig

Katarina Ekberg

Telefon: 08-524 868 93
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Katarina.Ekberg@ki.se

CA, INCF

Ekonomihandläggare

Henrik Lindström

Telefon: 08-524 881 42
Enhet: INCF
E-post: henrik.lindstrom@ki.se

CB, KIB

Universitetsbibliotek (KIB)

Ekonomiansvarig

Cilla Hajdu

Telefon: 08-524 841 02
Enhet: Administration och Ledning
E-post: Cilla.Hajdu@ki.se

CC (KM), CD (Swetox), H1 (NVS), H2 (BioNut), H5 (LABMED), H7 (MedH)

CC, KM

Komparativ medicin (KM)

Ekonomichef

Henrik Ödman

Enhet: Admin
E-post: Henrik.Odman@ki.se

CD, Swetox

Swetox, Södertälje

Swetox övergick i annan statlig verksamhet 1/1-2019.

H1, NVS

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

H2, BioNut

Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) Novum

Ekonomichef

Patricia Degnell

Telefon: 08-524 810 04
Enhet: Degnell
E-post: Patricia.Degnell@ki.se

H5, LABMED

Inst. för laboratoriemedicin

Redovisningsansvarig

Lena Wallin

Telefon: 08-524 837 57
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: Lena.Wallin@ki.se

H7, MedH

Inst. för medicin, Huddinge (MedH)

Administrativ chef, bitr

Therese Lind

Telefon: 08-524 837 64
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: Therese.Lind@ki.se

H9 (CLINTEC), K1 (MMK), K2 (MedS), K6 (KBH), K7 (OnkPat), K8 (CNS)

H 9, CLINTEC

Institutionen. för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Redovisningschef

Camilla Törnroos

Telefon: 08-524 877 05
Enhet: Prefektkansliet
E-post: camilla.tornroos@ki.se

K 1, MMK

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK)

Redovisningsansvarig

Britt-Marie Witasp

Telefon: 08-517 763 67
Enhet: Administration
E-post: Britt-Marie.Witasp@ki.se

K 2, MedS

Institutionen för medicin, Solna (MedS)

Ekonomicontroller

Bengt Karlsson

Telefon: 08-517 703 13
Enhet: Administrationen
E-post: bengt.karlsson@ki.se

Administrativ chef, bitr

Helena Berggren

Telefon: 08-517 703 15
Enhet: Administrationen
E-post: Helena.Berggren@ki.se

K 6, KBH

Inst. för kvinnors och barns hälsa (KBH)

Redovisningsansvarig

Camilla Adle

Telefon: 08-524 823 62
Enhet: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6
E-post: Camilla.Adle@ki.se

K 7, OnkPat

Inst. för onkologi-patologi (OnkPat)

Redovisningsansvarig

Pilar Baettig

Enhet: Administration
E-post: pilar.baettig@ki.se

K 8, CNS

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS)

Ekonomiansvarig

Joakim Airaxin

Telefon: 08-524 870 76
Enhet: Ekonomienheten
E-post: joakim.airaxin@ki.se

K9 (PHS), D1 (KIDS), S1 (KI SÖS), OF (DENTMED), UF/US, UI

K 9, PHS

Inst. för folkhälsovetenskap (PHS)

Redovisningsansvarig

Johan Häggström

Telefon: 08-524 866 09
Enhet: Institutionsadministration
E-post: johan.haggstrom@ki.se

D1, KIDS

Institutionen för kliniska vetenskaper (KIDS)

Redovisningsansvarig

Thomas Pettersson

Telefon: 08-123 564 92
E-post: thomas.pettersson@ki.se

S 1, KI SÖS

Institutionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset (KI SÖS)

Ekonomicontroller

Christian Hörnqvist

Telefon: 08-524 875 09
Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: christian.hornqvist@ki.se

OF, DENTMED

Institutionen för odontologi (DENTMED)

Redovisningsansvarig

Pia Hägg Haraldson

Telefon: 08-524 883 43
Enhet: OF.Administrativa avdelningen
E-post: Pia.Hagg.Haraldson@ki.se

Ekonomichef

Åsa Diberius

Telefon: 08-524 838 98
Enhet: OF.Administrativa avdelningen
E-post: Asa.Diberius@ki.se

UF/US

Universitetsförvaltningen (UF)

Redovisningshandläggare

Eva Gunnarsson

Telefon: 08-524 865 43
Enhet: UF-stab
E-post: eva.gunnarsson@ki.se

Budgetsamordnare

Eva Broberg

Telefon: 08-524 863 77
Enhet: UF-stab
E-post: Eva.Broberg@ki.se

UI

Universitetsförvaltningen (UF)

Redovisningshandläggare

Ann-Charlott Zingmark

Telefon: 08-524 861 37
Enhet: Ledning och samordning FA
E-post: ann-charlott.zingmark@ki.se