Redovisning av bisysslor för 2018 påbörjas först 2019

Publicerat 2018-10-30 00:00. Uppdaterat 2018-10-30 08:26

Årets insamling av bisysslor har skjutits upp på grund av ett tekniskt problem i Primula. Insamling kommer att starta i början av 2019, när KI erhållit en ny version av Primula.

Information om när insamlingen kan starta kommer att skickas ut. Det är viktigt att inte påbörja insamlingen på egen hand innan utskicket från HR har gjorts!

Kontakt

Jurist

Catalina Pacef

Telefon: 08-524 861 36
Enhet: Förhandlingsenheten
E-post: catalina.pacef@ki.se