Redaktörsgränssnitt och övergripande funktioner

This page in English

My workbench

När du loggat in ser du en svart list överst på sidan. Klicka på valet My Workbench. Efter inloggning kommer du först till en sida med rubriken, För medarbetare på KI. Gå direkt upp till den svarta listen och klicka på My workbench.

My workbench är gränssnittet för redaktören som visar allt det innehåll du har att hantera.

Här visas:

 • My edits. Pages, events, promos och annat som du har skapat och uppdaterat listas här. Genom att klicka på någon av rubrikerna ändras sorteringsordningen. Du kan se allt innehåll genom att klicka på “view all”. På sidan du kommer till kan du välja att filtrera vilket innehåll du vill se.
 • All recent content. Här ser du allt innehåll på de sajter som du som redaktör har rättigheter till. Här kan du också söka på titel, typ av komponent mm. Du kan bara redigera det innehåll som du är redaktör för.

Flikar

Upptill på My workbench finns ett antal flikar.

Här visas:

 • My content. En överblick över både My profile, My edits och All recent content.
 • Create content. Skapa olika typer av innehåll, samma val som i rullisten högst upp. Här finns även Upload Media – den funktion du ska använda för att ladda upp dokument.
 • File list. Lista på uppladdade dokument och bilder. Här kan du söka upp filer, redigera beskrivning av dina filer och ta bort inaktuella filer. I listan visas samtliga uppladdade filer och bilder på ki.se. Du kan dock bara redigera och ta bort de filer som du är redaktör för.
 • Users. En överblick över alla användare i systemet.
 • Active site Svenska/English. Du kommer först till det svenska innehållet. Klickar du på fliken English får du upp en arbetsyta (workbench) med enbart engelskt innehåll. När du ska skapa något på engelska, välj fliken English först för att få komponenten på rätt språk.

Högst upp på sidan finns rullisterna Add Content och My workbench, som är snabblänkar till verktyget som du alltid når när du är inloggad.

Här finns också fliken KI Usage där du kan se var en promo eller ett dokument är publicerat:

Övergripande funktioner

Några funktioner återkommer på de olika sidtyperna och när du ska redigera något.

Ruta med cirkel: Skriv in så får du förslag

En sådan här ruta med en ring i högerkanten anger att det finns information inlagt.

Ställ dig i rutan och börja skriv de första bokstäverna i ordet/namnet så får du en lista på förslag.

Ta bort information i redan ifyllda fält

I Drupal ställer man sig i det aktuella fältet och raderar den text som står där.

Så gör du för att till exempel ta bort en tagg, en länk, ett dokument eller liknande som lagts in i ett separat fält. Uppdatera sidan och informationen syns inte längre.

Redigera från surfläge via kugghjulet

När du är inloggad kan du surfa till den sida eller komponent du vill redigera och leta efter kugghjulet som syns i högra hörnet på denna. Musa över den så får du olika val du kan göra. Så här gör du även för att fortsätta redigera en sida som du nyss publicerat.

Spara regelbundet, backa inte

Vi rekommenderar att du inte använder Back-knappen i webbläsaren. Kom ihåg att alltid spara innan du växlar till en annan sida, annars tappar du dina senaste ändringar.

Starta från rätt språk

När du ska skapa eller söka efter innehåll, se alltid till att du valt rätt aktiv site (Svenska/English). Du kan inte ändra språk efter du börjat skapa t.ex. en sida. Du kommer inte heller att hitta engelskt innehåll i den svenska kontexten och vice versa, se också Språkhantering.

Taggar (tags)

I fältet Tags ska du alltid fylla i lämpliga taggar (nyckelord) för sidan/dokumentet, till exempel "inflammation". Taggarna används i sökmotorn för att besökaren ska kunna filtrera fram resultat och är alltså inte att likställa med sökord - det är ditt jobb som redaktör att se till att texten innehåller de nyckelord besökaren kan tänkas använda. Taggar ska inte vara alltför övergripande (då blir man inte hjälpt att filtrera fram rätt information som besökare) eller för smala (då blir taggen själva sökordet).

Taggarna används också för att visa nyheter med liknande innehåll.

Börja skriva ett ord eller bokstäver i ett ord i fältet så kommer du att få en lista över taggar som innehåller dessa bokstäver eller ord.

Anmäl nya förslag på taggar till webbteamet@ki.se. Utgå från att de ska vara breda, men ändå specifika. Använd gärna Svensk MesH som utgångspunkt. 

Tidsstyra sida

Ibland kan man vilja skapa en sida som ska visas publikt ett visst datum eller klockslag. Detta brukar oftast gälla nyheter, men kan även användas på vanliga sidor.

Publish on

 • Date datum för avpublicering
 • Time - klockslag för publicering

Unpublish on

 • Date – datum för avpublicering
 • Time – klockslag för avpublicering

Versionshantering

Drupal sparar de senaste versionerna av en sida. För att använda en tidigare version, gör så här:

 1. Gå till kugghjulet på en sida när du är inloggad och välj Revisions.
 2. Du får nu upp en sida som listar de senaste versionerna av en sida. Du kan klicka på Compare för att jämföra de ändringar som gjorts på sidan innan du bestämmer vilke version du vill använda. Välj revert för att välja den version du önskar använda.

Versionsinformation

Här kan man skriva in en förklaring på de ändringar man lagt in på sidan, till exempel om du har ändrat på någon annans sida och vill tala om vad du har gjort ("bytte ut trasig länk"):

Klona innehåll

Ibland vill man kunna göra en kopia av en komponent eller sida. Använd då funktionen Clone. Du kan bara klona innehåll som du själv har skapat.

Gör så här:

 1. Öppna sidan du vill klona i redigeringsläge. 
 2. Högst upp i menyn finns en knapp, Clone.
 3. Klicka på den och en kopia skapas av sidan.
 4. Byt titel och det innehåll som ska ändras och spara.

Webbläsare

Vi rekommenderar att du använder antingen Mozilla Firefox eller Google Chrome för att jobba i systemet. Med andra webbläsare kan du få problem att utföra vissa moment.

Webbpublicering