Rapportera och attestera resultat i Ladok - forskarutbildningskurser

This page in English

Kurstillfällen i Ladok

Inför ny termin skapas kurstillfällen i Ladok till vilka de antagna till varje kurs läggs upp (antas). Systemförvaltningen för Ladok ansvarar för att skapa kurstillfällena i Ladok samt överföra de personer som via KIWAS har antagits och tackat ja före det datum då data hämtas ur KIWAS.

Sena sökande som hanterats utanför KIWAS eller som tackat ja till antagning efter överföringsdatumet, måste manuellt läggas in (antas) i Ladok av kursgivande institution. Det samma gäller antagna som inte angivit komplett personnummer i sin ansökan. Som kursansvarig ansvarar du för att en komplett lista över antagna i god tid tillhandahålls institutionens studieadministratör som hanterar detta i Ladok. 

Registrering i Ladok

Inför kursstart ska varje kursdeltagare registrera sig via Ladoks studentgränssnitt. Registreringsperioden löper från en vecka före kursstart till två dagar efter. Påminn gärna om detta första kursdagen.

Återbud till kurs

Återbud till kurs lämnas av den antagne via Ladoks studentgränssnitt. Tag därför som rutin att kontrollera i Ladok om återbud har lämnats.

Examinatorn

Examinatorn attesterar resultaten direkt i Ladok. Det är också möjligt för examinatorn att själv lägga in resultaten i samband med att attest ska göras. I annat fall ska en resultatlista, så som tidigare, lämnas till studieadministratören på den kursgivande institutionen som underlag, lämpligen inom 14 dagar efter avslutad kurs för att ge doktoranderna god service. 

Studieintyg

Studieintyg skriver doktoranden själv ut via studentgränssnittet. 

Anvisningar och mer information

För detaljerad information om hur resultatrapportering på forskarnivå vid KI hanteras, se Manualer och anvisningar för Ladok.

Läs mer om under Nya Ladok och påverkan på forskarutbildningskurser.

Regelverk kring arkivering framgår av Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet (versamhetsområde 3: Bedriva forskarutbildning).

Kontakt

Handläggare

Anna Gustafsson

Telefon: 08-524 860 18
E-post: anna.gustafsson@ki.se

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Erika Franzén

Telefon: 08-524 888 78
E-post: Erika.Franzen@ki.se

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Lena Von Koch

Telefon: 070-786 93 86
E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Koordinator för forskarutbildning

Ingeborg van der Ploeg

Telefon: 08-524 867 00
E-post: ingeborg.van.der.ploeg@ki.se

Länkar

ForskarutbildningKursLärare