Rapportera och attestera resultat i Ladok - forskarutbildningskurser

This page in English

Införandet av nya Ladok (hösten 2017) innebär en del förändringar för rapporteringen av resultat för forskarutbildningskurser. 

Kurstillfällen i Ladok

Inför ny termin kommer kurstillfällen att skapas i Ladok till vilka de antagna till varje kurs läggs upp. Systemförvaltningen för Ladok ansvarar för att (tillsvidare manuellt) skapa kurstillfällena i Ladok och lägga in de personer som via KIWAS har antagits och tackat ja före det datum då data hämtas ur KIWAS (för VT18 är det datumet 18/12 2017). De sökande som har hanterats utanför KIWAS eller som tackat ja till antagning efter brytdatumet, måste läggas in i Ladok av kursgivande institution. Som kursansvarig ansvarar du för att aktuell lista över antagna tillhandahålls den person som ska administrera detta. 

Registrering i Ladok

Inför kursstart ska varje kursdeltagare registrera sig via Ladoks studentgränssnitt. Registreringsperioden löper från en vecka före kursstart till två dagar efter. Påminn gärna om detta första kursdagen.

Examinatorn ny användare

Examinatorn blir ny användare i Ladok och ska attestera resultaten direkt i systemet. De tidigare arkivlistorna försvinner. Det är också möjligt för examinatorn att själv lägga in resultaten i samband med att attest ska göras. I annat fall ska en resultatlista, så som tidigare, lämnas till studieadministratören på den kursgivande institutionen som underlag, inom 14 dagar efter avslutad kurs. 

Studieintyg

Studieintyg kommer doktoranden själv att kunna skriva ut via studentgränssnittet. 

Anvisningar och mer information

För detaljerad information om hur resultatrapportering på forskarnivå vid KI ska hanteras, se Manualer och anvisningar för Ladok.

Läs mer om under Nya Ladok och påverkan på forskarutbildningskurser samt Nya Ladok.

Regelverk kring arkivering framgår av Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet (versamhetsområde 3: Bedriva forskarutbildning).

Kontakt

Handläggare

Anna Gustafsson

Telefon: 08-524 860 18
E-post: anna.gustafsson@ki.se

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Lennart Nilsson

Telefon: 08-524 810 99
E-post: Lennart.Nilsson@ki.se

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Lena Von Koch

E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Koordinator för forskarutbildning

Ingeborg van der Ploeg

Telefon: 08-524 867 00
E-post: Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se

Länkar

ForskarutbildningKursLärare