RALS 2017-2020 (ST)

Lönerevision 2018

RALS 2017-2020, OFR/ST tecknade ett lokalt avtal om löneförhandlingarna för år 2017-2020 per den 8:e december 2017.

Lönerevisionen är klar och arbetsgivaren ska ha rapporterat och ska kunna argumentera för den nya lönen.

Nästa revisionstidpunkt är 1:a oktober 2019.

 

Utskick till medlemmarna 2017-12-14

ST har tecknat ett lokalt avtal om löneförhandlingarna de kommande tre åren (RALS 2017-2020).

Som ni nog sett på internwebben har arbetsgivaren gått ut med att de två första åren (av de tre som ST:s centrala avtal gäller) slås ihop till en löneförhandling som ska vara klar 2018-04-01, med ny lön utbetald första gången på april-lönen.

Efter hårda förhandlingar har ST gått med på detta, eftersom vi fick en högre löneökning än vad det centrala avtalet skulle gett.

ST får en ökning på 4,54% från 2018-04-01 till 2019-09-30 och på det 2,3% 2019-10-01 till 2020-09-30.

På de tre åren gav det centrala avtalet 6,5%, vi får 6,84%.

Arbetsplatsombud tillsammans med representant från OFR/ST styrelsen, kommer att genomföra de lokala löneförhandlingarna  under februari- mars 2018.

Anledning till förskjutning av tid för nya löner, är att arbetsgivaren vill ha mer tid att informera och utbilda chefer, vilket OFR stödjer.

 

En God Jul och ett Gott nytt År med en God ny Lön
önskar styrelsen för ST vid KI