Pubmed publikationer visas inte ordentligt på ki.se

Publicerat 2018-12-05 10:03. Uppdaterat 2018-12-18 15:34

Det är problem med visningen av publikationer från Pubmed som gör att det ibland bara visas en sifferkombination istället för publikationens titel och namn.

Detta beror på att Pubmed sedan den 1/12 har begränsat hur många anrop som kan göras per sekund.

Lösning finns på plats och kommer att driftsättas inom kort.

Webbpublicering