Publicera open access utan avgift

Publicerat 2018-05-15 08:53. Uppdaterat 2018-05-15 08:59This page in English

Att publicera en artikel open access innebär oftast en publiceringsavgift (APC). Universitetsbiblioteket har slutit avtal med tre förlag, där biblioteket står för denna kostnad.

Du som KI-forskare kan därmed publicera artiklar open access utan publiceringsavgift hos förlagen Royal Society of Chemistry, Springer och Taylor & Francis. Detta gäller om du är corresponding author. För att förlagen skall kunna identifiera dig som KI-författare behöver du använda din e-postadress som slutar på @ki.se.

Läs mer på bibliotekets webbplats

BibliotekForskarskolaForskarutbildningForskarutbildningsprogram