Protokoll - Styrelsen för utbildning

This page in English

Protokoll från sammanträden med Styrelsen för utbildning publiceras här nedan direkt efter justering (observera att det även finns filer där protokollen ligger sammanlagda årsvis för att skapa bättre överblick och öka sökmöjligheten). På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan i vissa fall personuppgifter ha uteslutits ur protokollen på denna sida. För originalhandlingar (eller åtkomst av äldre protokoll) kontakta gärna samordnaren.

2018

2018-10-18
2018-09-13
2018-06-20
2018-05-23
2018-04-18
2018-03-06
2018-02-07

2017

Alla protokoll 2017

2016

Alla protokoll 2016

2015

Alla protokoll 2015

Kontakt

Länkar

Styrelse