Protokoll - Styrelsen för forskarutbildning

This page in English

Protokoll från sammanträden med Styrelsen för forskarutbildning. Protokoll publiceras efter justering. För originalhandlingar (eller åtkomst av äldre protokoll) kontakta gärna samordnaren.

2018

2018-04-12

2018-03-08

2018-01-31

2017

Alla protokoll 2017

2016

Alla protokoll 2016

2015

Alla protokoll 2015

Kontakt

Samordnare i Styrelsen för forskarutbildning

Clara Ersson

Telefon: 08-524 861 97
E-post: Clara.Ersson@ki.se

ForskarutbildningStyrelse