Protokoll - Konsistoriet

This page in English

Protokoll från konsistoriets sammanträden publiceras efter justering. För originalhandlingar (eller åtkomst av äldre protokoll) kontakta gärna samordnaren.

2017

Protokoll från konsistoriets sammanträden 2017

 

Tidigare än 2017

 

Protokoll från konsistoriets sammanträden 2010 - 2016

Kontakt

Samordnare

Claes-Olov Fälth

Telefon: 08-524 865 73
Enhet: Strategiskt ledningsstöd
E-post: Claes-Olov.Falth@ki.se

Länkar

LedningStyrelse