Protokoll - Konsistoriet

This page in English

Protokoll från konsistoriets sammanträden publiceras efter justering. För originalhandlingar (eller åtkomst av äldre protokoll) kontakta gärna samordnaren.

2018

Konsistoriet protokoll 2018:01

Konsistoriet protokoll 2018:02

Konsistoriet protokoll 2018:03

Konsistoriet protokoll 2018:04

2017

Protokoll från konsistoriets sammanträden 2017

 

Tidigare än 2017

 

Protokoll från konsistoriets sammanträden 2010 - 2016

Kontakt

Handläggare

Claes-Olov Fälth

Telefon: 08-524 865 73
Enhet: Universitetsförvaltningen (UF), UF
E-post: Claes-Olov.Falth@ki.se

Länkar

LedningStyrelse