Promotionshögtid

This page in English

Karolinska Institutet arrangerar varje år en vår- och en höstpromotion.

Förutom nyblivna doktorer promoveras hedersdoktorer och jubeldoktorer.

2018

Promotionshögtiden med ceremoni och bankett är kostnadsfri för promovendi, medföljande gäst och en handledare.

Höstpromotion den 9 november

  • Promovendi: nyblivna doktorer som disputerat under våren 2018
  • Årets jubeldoktorer

2019

Vårpromotion den 10 maj

Promovendi: nyblivna doktorer som disputerat under hösten 2018
Hedersdoktorer

Ceremonin äger rum i Blå Hallen i Stockholms Stadshus med början kl. 17.00 och efterföljs av en bankett i Gyllene Salen och dans.

Inbjudan

Inbjudan till dig som ska promoveras skickas via e-post cirka tre månader innan promotionstillfället. För att inbjudan skall nå dig är det viktigt att du meddelar ändrad e-postadress till: doktorspromotion@ki.se.

Inbjudan till handledare skickas via e-post cirka 2 månader innan promotionstillfället.

Praktisk information

Banketten

Promovendi placeras i första hand tillsammans med sin medföljande gäst och handledare och dennes ev. medföljande gäst. Därefter placeras gäster efter institution och enhet så långt som möjligt.

Barn

Små barn bör inte närvara under promotionshögtiden. För barn är det ofta en lång och oförståelig tillställning. Akustiken i Stadshuset är också sådan att lite ljud (t.ex. lekande barn i foajén) färdas långt och riskerar överrösta tal och presentationer under ceremonin vilket är olyckligt för dagens festföremål - ni som promoveras! Om det är möjligt, rekommenderar vi att ni ordnar barnvakt denna eftermiddag/kväll. Om det inte är möjligt måste en i sällskapet vara beredd att gå ut om barnet blir högljudd.

Entrékort

Till banketten är endast inbjudna välkomna. Det finns inte möjlighet att köpa platser till banketten annat än ibland, med mycket kort varsel, då vi kan sälja återbudsplatser. Vi kan då inte garantera att gästen placeras med promovendi. Alla promovendi kan, vid anmälan, ange önskemål om upp till tre extra entrékort till ceremonin.

Ceremoni

Ceremonin innehåller promotion av jubeldoktorer (höst) eller hedersdoktorer (vår) och promotion av nya doktorer (= promovendi). Promovendi tas upp i grupper om 7 stycken åt gången. De ledsagas av varsin marskalk som bär deras doktorshattar. Väl på scen läser övermarskalk upp promovendis namn. Promotor (dekanus för forskarutbildning) promoverar de nya doktorerna genom att sätta på doktorshatten och överlämna ett diplom. När hela gruppen mottagit hatt och diplom ber övermarskalk publiken resa sig för fanfar. Efter fanfar och applåd återtar gruppen sin plats på parkett. De behåller hatten på under återstoden av ceremonin.

Diplom

Det diplom som delas ut vid Promotionen är inte ett officiellt dokument (endast de som deltar i ceremonin får detta diplom). För att få examensbeviset måste man ansöka om det.

Generalrepetition

Samtliga som ska promoveras närvarar vid en repetition på promotionsdagen, start kl. 15.15. I samband med repetitionen tas ett gruppfoto av samtliga promovendi i Blå hallen. Vänligen observera att endast lättare förfriskningar serveras under eftermiddagen och att det dröjer till middagen så ät ordentligt innan ni kommer till Stadshuset.

Handledare

En handledare per promovendi inbjuds av KI till ceremoni och bankett, förutsatt att deras före detta doktorand tackar ja till att närvara. Promovendi anger vid sin anmälan vilken handledare KI ska bjuda. Handledaren med en medföljande gäst får därefter en egen inbjudan från KI. Handledaren är välkommen utan kostnad till ceremoni och bankett. För handledarens medföljande gäst ta KI ut en avgift på 1.000 kr som betalas in på KI:s bankgiro 5310-6191 senast sista dag för anmälan för handledare.

Inbjudan

Doktorander som har disputerat och tagit doktorsexamen under perioden juli-december bjuds till KIs vårpromotion. Inbjudningar skickas ut mot slutet av februari. Doktorander som har disputerat och tagit doktorsexamen under perioden januari-juni bjuds till KIs höstpromotion. Inbjudningar skickas ut i början av september. Inbjudan skickas ut via e-post, avsändare doktorspromotion@ki.se. Det förekommer att inbjudan landar i mottagarens skräpinkorg då avsändaren är ny och obekant. Det är viktigt att meddela oss på doktorspromotion@ki.se om man har bytt e-postadress. Handledarna bjuds in efter att vi har fått promovendis svar på till inbjudan. Detta för att säkerställa att vi bjuder handledare vars promovendi har tackat ja till att närvara.

Klädsel

För promovendi med medföljande och handledare med medföljande som bjuds till ceremoni och bankett gäller högtidsdräkt (alt. militär högtidsdräkt, folkdräkt). För gäster till endast ceremonin gäller valfri vårdad klädsel. Alla som promoveras ska bära svensk doktorshatt med KIs hattmärke. Endast de som promoveras bär doktorshatt under ceremonin. Ingen bär doktorshatt under banketten.

Tider

Promovendi är välkomna från kl. 15:15. Gäster som ska närvara vid ceremonin är välkomna från kl. 16:15. Alla ska ha intagit sina platser 16:50, ceremonin börjar kl.17:00 prick.

Transport

Närmaste parkeringsutrymme för besökare är på Norr Mälarstrand. Handikapparkering finns vid Stadshusets västra sida på Ragnar Östbergs plan 1-5. KI har inga reserverade parkeringsplatser att förmedla under Promotionsdagen. Vi rekommenderar gäster med bil att vara ute i god tid. KI ordnar så det finns taxivärd på plats på kvällen.

Doktorshatt och klädsel

För dig som promoveras är det obligatoriskt att bära doktorshatt vid promotionen. Du kan välja att köpa en hatt, låna av en kollega eller hyra hatt av KI.

Köpa

Doktorshatt kan beställas från Franzéns Hattmakeri via Hattmakarna

OBS: sista dag för att beställa en hatt via Franzéns Hattmakeri är den 7 september! 

Hyra

Kostnaden är 300 kronor. Hatt kan bokas via e-postadress:doktorshatt@ki.se

Klädsel

Klädseln är högtidsdräkt, det vill säga frack med vit väst och vit fluga/lång aftonklänning. Man kan också bära folkdräkt.

Frack och festklänning kan hyras/köpas bland annat hos:

Frack kan hyras/köpas och beställs bland annat hos:

Doktorsring (ej obligatoriskt)

Doktorsring kan beställas bland annat hos:

Kontakt

Enhetschef

Ylva Blomberg

Telefon: 08-524 860 47
Enhet: Akademiska ceremonier
E-post: Ylva.Blomberg@ki.se

Administratör

Maria Lancella

Telefon: 08-524 862 43
Enhet: Akademiska ceremonier
E-post: Maria.Lancella@ki.se

Administratör

Karin Björklund-Jonsson

Telefon: 08-524 865 75
Enhet: Akademiska ceremonier
E-post: Karin.Bjorklund-Jonsson@ki.se

Länkar

CeremoniHögtid