Projektorganisation IDAC och kontakt

This page in English

Projektorganisationen för implementeringen av IDAC kallas för NIBS (Nya Identitets- och Behörighetssystemet). I projektorganisationen ingår en styrgrupp, projektledare och delprojektledare samt referensgrupper av områdesexperter och verksamhetsrepresentanter på olika nivåer. 

Styrgrupp

Styrgruppen har överblick över projektets utveckling och ansvarar för att projektet når sitt mål inom satta tids- och kostnadsramar. Gruppen definierar och beslutar även större frågor inom projektet och tar avgörande beslut för hur systemet ska användas här på KI. De säkerställer att det blir rätt gruppering som tar strategiska beslut inom projektet.

Medlemmar i NIBS-styrgruppen:

Joakim Winter IT-direktör, styrgruppens ordförande
Mats Engelbrektson HR-direktör
Marie-Louice Isacson AU-chef
Åsa Nandorf Avdelningschef UFS
Sebastian Zander Enhetschef IT-arkitektur, Utveckling & Integration
Eva Tegelberg Ekonomidirektör
Marith Wiedersheim-Paul Enhetschef Support Systems
Gustav Risling (adjungerad) Objektägare IT

Projektgrupperna består av en mix mellan IT-kompetens och verksamhetskompetens, beroende på typen av delprojekt. Tillsammans tar projektgrupperna fram förslag till nya processer och anpassning av systemet till verksamheten här på KI.

Projektet består av personer från många delar av verksamheten för att få en tydlig bredd i projektet. Grupper av resurspersoner ansvarar bland annat för att planera arbetet som ska göras och ta fram beslutsunderlag till styrgruppen.

Parallellt med ovan grupper så arbetar projektet med olika referensgrupper, anknytningsprocessen, gränssnitt, definitioner och anställda för att nämna några.

Projektledning

Projektledare NIBS

Pernilla Hulth

Mobil: 076-139 08 40
Enhet: Utveckling
E-post: pernilla.hulth@ki.se

Teknisk Projektledare NIBS

Andreas Eriksson

Institution: Universitetsförvaltningen (UF), UF
E-post: andreas.eriksson.1@ki.se

Delprojektledare NIBS Anknutna

Andreas Larsson

Institution: Universitetsförvaltningen (UF), UF
E-post: andreas.larsson@ki.se

Kontakt

För frågor kring projektet, önskemål om systemet eller önsekmål om information för IDACs webbplats kan du vända dig till projektledaren Pernilla Hulth.