Projektmedel inom pedagogik

KI:s pedagogiska projektmedel

Styrelsen för utbildning (US) utlyser årligen medel för pedagogisk forskning och utveckling.

Utlysning och ansökan

Till ansökan om pedagogiska projektmedel 
Sista ansökningsdag är 18 mars 2019.

Tidigare beviljade projekt

Läs sammanfattningar av projekt som tidigare beviljats medel för via länken nedan. Gå in under "Beviljade anslag", välj "ansökningsår" och sedan "Pedagogiska projektmedel inom Karolinska Institutet". Klicka sedan på namnen på de huvudsökande så kommer en kort sammanfattning av projektet upp.

Tidigare beviljade projekt

Kontakt

Handläggare

Philip Malmgren

Telefon: 08-524 865 28
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: philip.malmgren@ki.se

ALF-projektmedel

Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting utlyser i samverkan sökbara ALF-projektmedel.

Tider för ansökan och beslut

Utlysning sker under våren inför nästkommande år. Beslut om vilka ansökningar som beviljas medel fattas under hösten.

Ansökan

Utlysning och anvisningar

Tidigare beviljade projekt

Via länken nedan kan du även se pågående projekt som beviljats medel tidigare år. Se 'Beviljade anslag'.

Projektmedel

Kontakt

Susanne Kalén

Karin och Nils Rosanders donation - läkarprogrammet

KI har erhållit en donation från Karin Rosanders dödsbo. En del av donationen har avsatts för utveckling av läkarutbildningen. Som lärare vid KI har du möjlighet att ansöka om medel ur donationen. Sista ansökningsdag är 1 maj respektive 1 november.

Användningsområden för donationen

De medel som avsatts för att utveckla läkarutbildningen kan till exempel användas för:

  • Kompetensutveckling av lärare - till exempel kursavgifter, konferens- och resebidrag - Lärare kan ansöka om medel för att kunna delta i utbildningsmöten, konferenser eller för att kunna göra studiebesök vid annat svenskt eller utländskt lärosäte.
  • Pedagogiskt utvecklingsarbete - Medel kan sökas för att utreda, förbereda och igångsätta innovativa pedagogiska förändringar på kurs-, termins- eller sjukhus-/campusnivå. Det kan gälla förändringar inom delar av eller hela utbildningsplanen.
  • Infrastruktur - Medel kan sökas för att förbättra infrastrukturen. Det kan gälla investeringar inom teknik eller apparatur avsedd för undervisning. Medel ur fonden kan inte användas för utrustning som kan anses vara basutrustning (enklare datorer, basal programvara, projektorer och liknande).

Vem kan söka medel ur donationen?

Rätt att söka medel ur donationen har lärare som haft ett utbildningsuppdrag vid KI som motsvarar minst 20 procent av heltid under föregående år. Medlen betalas ut till den sökandes institution eller den institution där den sökande har sin anknytning. Ansökan görs på särskild blankett.

När ska ansökan vara inne och vem ska den skickas till?

Ansökan ställs till Nämnden för Karin och Nils Rosanders donation - läkarprogrammet - och skickas till fonder@ki.se. Sista ansökningsdag är den 1 maj respektive 1 november.

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett för programnämnden

Kontakt

Handläggare

Anne Thyrfing Edeborg

Telefon: 08-524 863 44
Enhet: Grants Office
E-post: anne.edeborg@ki.se