Programdirektorer

För varje utbildningsprogram finns en programdirektor (PD) som har ansvar för det löpande arbetet på programmet.

Program Programdirektor
Arbetsterapeutprogrammet Camilla Malinowsky
Audionomprogrammet Åsa Skjönsberg
Barnmorskeprogrammet Helena Lindgren
Biomedicinska analytikerprogrammet Lars Frelin
Fysioterapeutprogrammet Anna Pettersson
Kandidatprogrammet i biomedicin Lars-Arne Haldosén
Logopedprogrammet Per Östberg
Läkarprogrammet Anna Freyschuss
Magisterprogrammet i arbete och hälsa Jenny Selander
Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Lars Frelin
Magisterprogrammet i global hälsa Asli Kulane
Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer  Asli Kulane
Magisterprogrammet i klinisk optometri Marika Wahlberg Ramsay
Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap Magdalena Rosell
Masterprogrammet i bioentreprenörskap Madelen Lek
Masterprogrammet i biomedicin Lars-Arne Haldosén
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap Jette Möller
Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Niklas Zethraeus
Masterprogrammet i hälsoinformatik Nadia Davoody 
Masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna Lars-Arne Haldosén
Masterprogrammet i toxikologi Annika Hanberg
Optikerprogrammet Marika Wahlberg Ramsay
Psykologprogrammet Jenny Wikström Alex
Psykoterapeutprogrammet Tobias Lundgren
Påbyggnadsprogrammet i odontologisk profylaktik Annsofi Johannsen
Röntgensjuksköterskeprogrammet Kent Fridell
Sjuksköterskeprogrammet Eva Broberger
Specialistsjuksköterskeprogrammen Veronica Lindström
Tandhygienistprogrammet Annsofi Johannsen
Tandläkarprogrammet Karin Garming-Legert

Uppdrag

Programdirektor (PD) har, på delegation från prefekt eller styrelsen för utbildning, ett KI-övergripande ansvar för det löpande arbetet på programmet inklusive kvalitetsansvar och samordning av programmets ingående kurser. I PD-uppdraget ingår även att bereda beslut rörande fördelning av utbildningsuppdrag avseende kurs inom program så att utbildningsuppdragen fördelas till den institution som har bäst förutsättningar att utföra uppdraget med hög kvalitet och god forskningsanknytning.

Kompetenskrav

PD ska ha en läraranställning vid KI samt vara aktiv inom såväl forskning som undervisning.

Utöver lärartjänst ska PD uppfylla kraven för docentur vid KI med pedagogisk kompetens motsvarande minst 10 veckor samt ha erfarenhet av ledningsuppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (t ex uppdrag som kursansvarig).

PD för program som leder till yrkesexamen ska även ha relevant professionskompetens.

Om den som utsetts till PD inte uppfyller kompetenskraven ansvarar prefekten för att en plan upprättas för hur detta ska uppnås inom de kommande 12 månaderna.

Beslut om programdirektor

PD för program där programansvar delegerats till institution utses av prefekt. PD för program där styrelsen för utbildning är programansvarig utses av styrelsen. En PD utses per program med eget huvudområde per programansvarig organisation. Nybörjarprogram och påbyggnadsprogram inom samma huvudområde och programansvarig organisation har en PD. I de fall nybörjarprogram och påbyggnadsprogram inom en programansvarig organisation överstiger 1 000 helårsplatser (HÅP) kan en PD utses för nybörjarprogram och en för påbyggnadsprogram.

Engelsk översättning

Programme director

Sändlista

E-postadresser till alla programdirektorer