Profiltexter

This page in English

Profiltexterna är korta, standardiserade beskrivningar av organisationen som ska användas i olika sammanhang för att på ett kärnfullt, korrekt och konsekvent sätt kommunicera vad Karolinska Institutet är. Exempel på användningsområden är rekryteringsannonser samt baksidor av broschyrer och mappar. KI:s profiltexter är uppdaterade i enlighet med strategi 2018.

Svensk profiltext

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Engelsk profiltext

Karolinska Institutet is one of the world’s leading medical universities. Its vision is to significantly contribute to the improvement of human health. Karolinska Institutet accounts for the single largest share of all academic medical research conducted in Sweden and offers the country’s broadest range of education in medicine and health sciences. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet selects the Nobel laureates in Physiology or Medicine.