Profilsida

På Karolinska Institutets webbplats ki.se finns det så kallade profilsidor för alla medarbetare. Här finns fakta, svar på frågor och instruktioner för hur du arbetar med din profilsida.

Logga in på din profilsida

Detta är en profilsida

En profilsida är en sida om dig som KI-medarbetare på vår webbplats ki.se. I sin grundläggande form innehåller den enbart kontaktuppgifter till dig, men den kan också utökas med mer information om din bakgrund, vad du arbetar med, uppdrag, publikationer med mera. Uppdaterade profilsidor gör det enklare att komma i kontakt med rätt person och kompetens, både för utomstående och för andra anställda. Profilsidan är i regel första träff vid en sökning på ditt namn via KI:s sökmotor (search.ki.se) och ofta också första träff vid sökning på t ex Google. 

Du är själv ansvarig för innehållet på din profilsida. 

Både svenska och engelska används för profilsidorna. En engelsk och en svensk version skapas och man kan växla mellan språken via en länk på respektive sida. Vi avråder från att du använder engelska på svenska sidan och tvärtom, eftersom sammanhanget inte stämmer för läsaren.

Webbadressen till profilsidan är http://ki.se/people/ , följt av ditt ki-id. 

Riktlinjer för innehåll

Profilsidan ska innehålla relevant information för arbetet vid KI och följa riktlinjerna för Karolinska Institutets webbplatser.

Profilsidans innehåll

Obligatoriska kontaktuppgifter som hämtas in från personalkatalogen Kimkat: 

Namn, funktion, organisatorisk tillhörighet, institution, telefonnummer, e-post, post- och besöksadresser. 

OBS! För att en profilsida ska visas så krävs även att du har en ki-epostadress ifylld i Kimkat.

Övrigt valfritt innehåll

Rubrikerna visas utåt bara för de fält som används.

 • Karta till din arbetsplats
 • Foto
 • Sammanfattning, max 200 tecken (textfält), visas tillsammans med ditt namn och titel.
 • Om mig (textfält)
 • Forskningsbeskrivning  (textfält)
 • Pedagogiska meriter (textfält)
 • Utbildning  (textfält)
 • Akademiska priser och utmärkelser  (textfält)
 • Möjlighet att ladda upp dokument, t.ex. CV/Meritportfölj
 • Plats att lägga till länkar till exempelvis projekt, forskargrupp 
 • Visning av publikationslista från KIB:s bibliometridatabas
 • Plats för länkar till video och presentationer
 • Plats för sociala länkar, exempelvis Linkedin, Twitter
 • Utrymme där nyheter och kalenderhändelser på webbplatsen om dig visas

Att se och ändra profilsida

Medarbetare kan ändra sin egen profilsida. Den valfria informationen (som inte hämtas från Kimkat) kan du uppdatera genom ett formulär på webben.

På varje institution finns det också personer (lokala huvudredaktörer m.fl.) som har åtkomst att ändra på profilsidor vid behov. 

Förbereda profilsida

Det går att förbereda det mesta för profilsidan innan du loggar in på webbplatsen.

Text

En text för att beskriva dig själv kan du spara i ett vanligt textdokument för att senare klistra in under de förvalda rubrikerna på profilsidan. Texten bör gärna finnas på både svenska och engelska. Du kan se vilka rubriker som används i skissen som du hittar här bredvid. De fält som inte fylls i kommer inte att synas. Det vill säga – skriver du inget under "Utbildning" så syns inte heller denna rubrik på sidan.

Länkar

Fundera även på om du vill länka till forskargrupp, enhet, projekt du deltar i eller liknande. Samma sak gäller om du har filmer eller presentationer du vill visa på sidan.

Lista på publikationer

Om du har publikationer och vill visa dem på din profilsida behöver göra en inställning i bibliometridatabasen. Se instruktioner för detta hos KIB.

Notera att det är en fördröjning från att ändringar görs i databasen till dess att publikationer syns på profilsidan.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till dig hämtas från personalkatalogen Kimkat. Sök upp dig själv - finns det felaktigheter där kontaktar du din närmaste Kimkat-administratör.

Foto

Det är frivilligt att ha foto. Om foto används ska det vara en porträttbild med storleken minst 150 x 200 pixlar och helst i bildformatet jpeg. Du ska ha tillstånd att använda bilden. 

Förslag till utveckling/förbättringar

Skicka ett mejl till webbteamet@ki.se eller hör av dig till din lokala huvudredaktör.

Länkar