Presentationsmaterial om KI

This page in English

För dig som ska representera Karolinska Institutet i olika sammanhang finns tryckt informationsmaterial och allmänna presentationer om KI:s verksamhet. Du hittar även profilprodukter som beställs via K:s webbshop.

Presentation om Karolinska Institutet

Det finns en uppdaterad PowerPoint-presentation som innehåller basinformation. Presentationen finns på svenska och engelska och innehåller siffror hämtade från årsredovisningen 2017.

Presentationen omfattar alla delar av KI:s verksamhet och innehåller en stor mängd bilder, använd de delar som är relevanta för dig och sammanhanget där den ska användas. 

Användning av presentationen

Vill du endast titta igenom presentationen, klicka på länken och välj "Öppna". Vill du spara filen lokalt på din dator, välj "Hämta". Observera att denna presentation uppdateras med jämna mellanrum varför det är bra att återkommande hämta den senaste versionen. 

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att ta fram presentationsmaterial om KI. Kontakta vår grafiska formgivare om du behöver hjälp med produktion av presentationsmaterial.

Tryckt informationsmaterial

Du kan beställa tryckt informationsmaterial som till exempel informationsbroschyrer, årsredovisning, utbildningsmagasin, skriften "Från cell till samhälle" och andra trycksaker med fakta och information om KI.

Länkar

Administration