Praktikprogram för postdocs och forskare

This page in English

Detta program är öppet för postdocs och forskare anställda på KI eller på ett KI stipendium, före och under praktikperioden. KI Karriärservice erbjuder ca 30 praktikplatser med finansierad lön/stipendium, på ett företag eller organisation inom både privat och offentlig sektor varje år. 

Under 2018 vidareutvecklar vi programmet vilket innebär att praktikprojekten kommer att utlysas löpande under året. Vi kommer även under 2018 testa en pilot där vi erbjuder 3 månaders praktik istället för 2 månader som tidigare.
Nästa utlysning: 2 maj. Ansökningstiden är 2 veckor från det att projekten är utlysta.

Medverkande företag och organisationer skickar förslag på praktikprojekt till Karriärservice som utlyser praktikprojekten. Det finns ingen gräns för hur många praktikprojekt man kan söka. Företagen och organisationerna genomför intervjuer med de kandidater de är intresserade av och väljer slutkandidat. Karriärservice meddelar sedan vilka som blivit erbjudna praktikplatserna.

Medverkande organisationer delfinansierar praktikprogrammet. Organisationerna kan förlänga praktikperioden, mot att kostnaden för lön eller stipendium tas på företaget.

Ansökningsprocessen

  1. Skräddarsy cv:n till respektive praktikprojekt du vill söka. *Inga följebrev krävs om inte annat anges i projektbeskrivningen. Spara dokumenten med ditt NAMN, förnamn_efternamn_CV_företagsnamn.pdf (or .doc). 
  2. För att vara behörig att söka måste kandidaten ha en PhD och vara anställd på KI eller inneha ett KI stipendium samt bifoga ett signerat intyg ’’confirmation letter’’ underskrivet at både chef och HR på institutionen. Spara dokumentet med ditt NAMN, förnamn_efternamn_confirmation.pdf (or .doc). 
  3. Deadline för att ladda upp ansökningarna i vårt ansökningssystem blir i mitten på maj, 2018.
  4. Ladda upp ansökan här (länk till instruktioner och KI Collaboration portal)

Användarmanual (in English) (pdf). Uppstår det problem, skicka ett mail till career-service@ki.se.

Frågor & svar

F: Kan jag söka utan intyg från handledare och HR?
S: Nej. Karriärservice och företagen måste veta att din handledare godkänner eventuell praktik.

F: Min handledare är på resande fot och kan inte signera intyget i tid. Vad ska jag göra? 
S: Be handledaren konfirmera att hen stödjer din ansökan genom att maila career-service@ki.se Be även HR signera att ditt kontrakt löper under hela praktikperioden. När din handledare är tillbaka mailar du Karriärservice slutgiltigt intyg med alla signaturer.

F: Ska jag skicka min ansökan direkt till företaget/organisationen? 
S: Nej. Du måste söka via vårt ansökningssystem och Karriärservice kommer att godkänna behörighet för att söka praktik.

F: Ska jag skicka mitt följebrev?
S: Nej. Ditt CV ger tillräcklig information för de flesta företag och organisationer för att göra ett första urval vilka de vill kalla på intervjuer. Om något företag vill ha även följebrev kommer detta stå i deras projektbeskrivning

F: Jag är inte anställd som postdoc eller forskare. Kan jag söka praktik?*
S: Du kan söka om du har en PhD och är visstidsanställd på KI samt har ett signerat intyg från chef och HR.

F: Jag är postdoc på stipendium. Kan jag söka?
S: Ja, om du har ett KI stipendium och har ett signerat intyg från chef och HR. Om du har en annan typ av stipendium från extern källa behöver du undersöka om finansiären medger att du spenderar delar av detta på praktik.

F: Hur lång tid tar ansökningsprocessen?
S: Vanligtvis tar processen cirka fyra veckor efter deadline för att ladda upp ansökningarna. Information om processen skickas löpande från Karriärservice.

F: Kommer min handledare/institution kompenseras för min lönekostnad inklusive INDI? 
S: Ja. 

F: Hur går processen kring kompensation för min lön till? 
S: Din administratör på institutionen (vanligtvis HR-personal) fyller i rekvistionsblanketten och skickar denna till Karriärservice.

F: Jag har sökt och gjort praktik tidigare. Kan jag söka igen?
S: Ja, om du uppfyller tidigare kriterier för anställning vs stipendium och om din chef och HR signerar intyget. Du kan inte söka till samma företag eller organisation där din tidigare praktik utfördes.

F: Jag har hittat en praktikplats på egen hand. Kan jag bli kompenserad för min praktiklön av Karriärservice? 
S: Nej. 

F: Jag har förslag på ett praktikföretag som inte varit med tidigare i programmet som kan vara av intresse för andra doktorander. Vad kan jag göra för att få med företaget i programmet?
S: Du kan föreslå Karriärservice att kontakta företaget för att höra om de är intresserade av att medverka.

F: När annonseras nästa omgång av praktikprojekt för postdoktorer?
S: Den 2 maj 2018. Detta annonseras I Karriräservice nyhetsbrev.

F: Jag är doktorand och vill söka praktik. Vad ska jag göra?
S: Doktorander är välkomna att söka kursen “Career skills for scientists”. Antagna doktorander i denna kurs har möjlighet att söka en månads praktik. Kursen ges på våren, I februari och mars och du kan söka i kurskatalogen, oktober-november.

Samordnare

Kerstin Beckenius

Telefon: 08-524 861 32
Enhet: Student- och karriärservice
E-post: kerstin.beckenius@ki.se

Samordnare

Anethe Mansen

Telefon: 08-524 863 76
Enhet: Student- och karriärservice
E-post: Anethe.Mansen@ki.se

Länkar

KarriärPostdoktor