Praktik i staten

Regeringen har beslutat att ge myndigheterna i uppdrag att under 2016-2018 tillhandahålla praktikplatser för nyanlända arbetssökande samt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Som arbetsgivare får ni extra arbetskraft som anpassas efter era behov!

Praktik i Staten gäller från 1- max 6 månader, hel eller deltid. Det kan vara enklare uppgifter som att hjälpa till i receptionen, arkiv, administrativa uppgifter, vaktmästeri. Det går även att hitta lämpliga kandidater till laboratorieverksamhet, ekonomi eller HR.

Praktikanten får ersättning och försäkring genom AF. Man har rätt att avsluta en praktik efter 1 vecka. 

Hur gör man?

Fyll i en kravprofil PRAKTIK I STATEN och maila till annika.salomonsson@ki.se. Vi rekommenderar att skriva avtal på 3 månader som sedan enkelt kan förlängas 3 månader.

Praktik i staten Frågor och svar  (pdf)

Kravprofil (blankett i Word)

Läs mer på Arbetsgivarverkets hemsida.

Kontakta KI´s praktiksamordnare

Annika Salomonsson