Post, paket, kontorsmaterial på LIME

Rutiner kring post, paket och kontorsmaterial på LIME.

Postfack

Postfack ordnar var och en själv genom att sätta sitt namn på ett ledigt postfack.

Post

  • För utgående post används kuvert med förtryckt streckkod. För andra typer av emballage som inte har förtryckt streckkod, t ex vadderade kuvert, används streckkodsetikett. Brev med streckkod lämnas i fack för utgående post i post- och kopieringrummen på respektive plan, alternativt i en blåvitrandig postlåda på campus. Lägger du breven i en vanlig postlåda räknas de som ofrankerade och kommer att beläggas med straffavgift.
  • Ett brev får väga max 2 kg, tyngre försändelser måste skickas som paket.
  • Massutskick bekostas av respektive projekt - meddela därför alltid ett projektnummer till ekonomi@phs.ki.se innan du gör ett massutskick.
  • För att skicka paket kan du kontakta det upphandlade transportföretaget Your Special Delivery Service

Kontorsmaterial

Beställs av Mette Gladden (Widerströmska).

Kontakt

Prefektsekreterare

Mette Gladden

Telefon: 08-524 837 69
Enhet: LIME administration
E-post: mette.gladden@ki.se