Platsombud på KI

Inom Saco-S föreningen på KI finns många platsombud som jobbar för bättre villkor för akademiker. Men det behövs alltid ny kraft, nya idéer och personer som vill förbättra hur arbetsmarknaden fungerar. Ta chansen att engagera dig i den lokala Saco-S-föreningen på KI.

Vänd dig till Emilie Hultin för mer information.

Kontakta platsombuden

Det finns vanligen ett till två platsombud per institution som utses av medlemmarna på en tre-årsperiod i taget. Om inget platsombud finns för din institution, kontakta styrelsen

Kontaktuppgifter till befintliga platsombud

Institution

Platsombud 1

Platsombud 2

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi biborka.bveress@ki.se Vakant
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik biborka.bveress@ki.se Vakant
Institutionen för fysiologi och farmakologi bo.rydqvist@ki.se goran.engberg@ki.se
Institutionen för cell- och molekylärbiologi biborka.bveress@ki.se Vakant
Institutet för miljömedicin biborka.bveress@ki.se Vakant
Institutionen för lärande, informatik, management och etik biborka.bveress@ki.se Vakant
Institutionen för medicinskepidemiologi och biostatistik ulrika.zagai@ki.se Vakant
Universitetsbiblioteket ylva.gavel@ki.se lars.nordesjo@ki.se
Komparativ medicin arif.kisana@ki.se Vakant
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus claes.frostell@ki.se Vakant
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle biborka.bveress@ki.se Vakant
Institutionen för biovetenskaper och näringslära vakant vakant
Institutionen för laboratoriemedicin emilie.hultin@ki.se annica.lindkvist@ki.se
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik emilie.hultin@ki.se Vakant
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi biborka.bveress@ki.se Vakant
Institutionen för medicin, Solna biborka.bveress@ki.se lukas.lofling@ki.se
Institutionen för kvinnors och barns hälsa john.inge.johnsen@ki.se Vakant
Institutionen för onkologi-patologi andreas.lundqvist@ki.se Vakant
Institutionen för klinisk neurovetenskap arsalan.amir@ki.se Vakant
Institutionen för folkhälsovetenskap biborka.bveress@ki.se Vakant
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset shahidul.islam@ki.se Vakant
Institutionen för neurovetenskap biborka.bveress@ki.se Vakant
Institutionen för odontologi vakant vakant
Institutionen för medicin, Huddinge belinda.pannagel@ki.se Vakant
Universitetsförvaltningen tina.teljstedt@ki.se olof.ljungstrom@ki.se
Enheten för toxikologiska vetenskaper vakant vakant
Undervisning och lärande wietze.de.vries@ki.se vakant

Kurser

Det finns flera kurser att anmäla sig till om man är fackligt förtroendevald. Då får man även gå dessa kurser på arbetstid.

Naturvetarna är kontaktförbund för Saco-S på KI. Vill du gå deras kurser ska du först ta kontakt med Saco-S-föreningen på KI som vidarebefordrar denna önskan till Naturvetarna i de fall det är många som vill gå kursen.

Alla förbund inom Saco-S har också egna fackliga kurser för sina förtroendevalda - se respektive förbund.