Platsombud på KI

Inom Saco-s föreningen på KI finns många platsombud som jobbar för bättre villkor för akademiker. Men det behövs alltid ny kraft, nya idéer och personer som vill förbättra hur arbetsmarknaden fungerar. Ta chansen att engagera dig i den lokala Saco-S-föreningen på KI.

Vänd dig till Lars Nordesjö för mer information.

Kontakta platsombuden

Det finns vanligen 1-2 platsombud per institution som utses av medlemmarna på en 3-årsperiod i taget. Om inget platsombud finns för din institution, kontakta styrelsen

Kurser

Det finns flera kurser att anmäla sig till om man är fackligt förtroendevald. Då får man även gå dessa kurser på arbetstid.

Naturvetarna är kontaktförbund för Saco-S på KI. Vill du gå deras kurser ska du först ta kontakt med Saco-S-föreningen på KI som vidarebefordrar denna önskan till Naturvetarna i de fall det är många som vill gå kursen.

Alla förbund inom Saco har också egna fackliga kurser för sina förtroendevalda - se respektive förbund.