Planerat strömavbrott i Widerströmska huset även tisdag 22 maj

Publicerat 2018-05-18 09:45. Uppdaterat 2018-05-23 07:51This page in English

Då arbetet ej blev klart under måndagens planerade strömavbrott, kommer strömmen att brytas även tisdag 22 maj mellan kl. 06:00 - 08:00. Akademiska hus fortsätter då med elarbetet. Våningarna 3 - 7 kommer att omfattas av strömavbrottet som tidigare. 

För att minimera risken för skador på filsystem etc, bör din dator stängas av före strömavbrottet.

Efter strömavbrottet kan IP-telefoner behöva startas om för att fungera. För att minimera risken för skador på filsystem etc, bör din dator stängas av före strömavbrottet. Vid frågor kontakta Peter Zetterlund, telefon: 08-685 76 71 eller via mail: peter.zetterlund@akademiskahus.se