Planerat nätverksunderhåll Söndag 11/11 kl 10:00-22:00 Biomedicum, KM-B

Publicerat 2018-11-09 14:44. Uppdaterat 2018-11-12 10:00This page in English

Söndag 2018-11-11 mellan kl. 10.00 - 22.00 kommer ett planerat nätverksunderhåll kommer genomföras för att säkerställa fortsatt hög tillgänglighet. 
Allt nätverk i Biomedicum, KM-B samt vissa delar av andra hus betraktas som icke fungerande under servicefönstret.