Planerade stängningar av Ladok

This page in English

Vårt nya Ladoksystem är fortfarande under utveckling vilket innebär att det med jämna mellanrum måste stängas tillfälligt för uppgradering. Även när nya lärosäten produktionssätter Ladok måste systemet stängas tillfälligt. 

Under stängningen är det inte möjligt att arbeta i systemet.

De planerade stängningstillfällena till och med maj 2018 står angivna i tabellen nedan.

Vid sidan av de planerade stängningarna kan akuta driftstopp eller störningar uppstå. Dessa är i regel snabbt åtgärdade.

Ladoks planerade stängningstider

Datum Tid

1 februari

05.30-09.00

8 februari

05.30-09.00
15 februari 05.30-09.00

21 - 22 februari

16.00-11.00

1 mars

05.30-09.00

7 - 8 mars

16.00-11.00

15 mars

05.30-09.00

26-27 mars

16.00-11.00
29 mars 05.30-09.00
12 april 05.30-09.00
16 - 17 april 16.00-11.00
25 - 26 april 16.00-11.00
27 april 05.30-09.00
11 maj 05.30-09.00
17 maj 05.30-09.00
24 maj 05.30-09.00

Länkar