Planera kommunikation

This page in English

Genom planerade och samordnade kommunikationsinsatser kan du på ett effektivt sätt nå syfte och mål med din verksamhet. Vid alla kommunikationsinsatser så rekommenderas att du gör en kommunikationsplan.

Tänk på kommunikationen tidigt

När du ska genomföra ett projekt eller en aktivitet handlar det ofta om att man vill att människor ska veta, förstå, acceptera och kanske agera på ett önskat sätt. Tänk därför på  kommunikationsbehoven redan i starten av ditt projekt.

Kommunikationsplan som stöd i planeringen

En mall för kommunikationsplan kan med fördel användas vid exempelvis lite större projekt, interna såväl som externa. När den är klar ska den i huvudsak beskriva:

  • Inledning med bakgrund, nuläge, definitioner och avgränsningar
  • Syfte, mål och strategi för kommunikationen
  • Budskap, målgrupper, kanaler
  • Styrtal, mätning och uppföljning
  • Tid- och aktivitetsplan

Vid mer avgränsade insatser kan man använda enbart tid- och aktivitetsplanen. Kommunikationsplansmallen finns i ppt-format där anvisningarna finns i anteckningsvyn. Den är bra att använda när man inledningsvis ska grovplanera. När planen börjar fyllas med text kan man övergå till mallen i Word-format

Stöd från kommunikationsavdelningen

Behovet av stöd i informations- och kommunikationsfrågor växer allt mer inom KI. Kommunikationsavdelningen har begränsade möjligheter att tillgodose allas behov men kontakta oss gärna för en konsultation.

Du kan även anlita KI:s kommunikatörspool för hjälp med att planera din kommunikation.