Planera kommunikation

This page in English

Genom planerade och samordnade kommunikationsinsatser kan du på ett effektivt sätt nå syfte och mål med din verksamhet. Vid alla kommunikationsinsatser så rekommenderas att du gör en kommunikationsplan.

Tänk på kommunikationen tidigt

När du ska genomföra ett projekt eller en aktivitet handlar det ofta om att man vill att människor ska veta, förstå, acceptera och kanske agera på ett önskat sätt. Tänk därför på  kommunikationsbehoven redan i starten av ditt projekt.

Börja med att uppdatera din profilsidan, det är den första träffen vid en sökning på ditt namn på KI:s webbplats och till exempel på Googles. Även din forskargruppsida bör uppdateras och länkas till din profilsida. En uppdaterad profilsida och forskargrupps- och/eller projektsida gör det enklare att komma i kontakt med dig, både för utomstående och för andra anställda.

Kommunikationsplan som stöd i planeringen

En mall för kommunikationsplan kan med fördel användas vid lite större projekt, interna såväl som externa. När den är klar ska den i huvudsak beskriva:

  • Inledning med bakgrund, nuläge, definitioner och avgränsningar
  • Syfte, mål och strategi för kommunikationen
  • Budskap, målgrupper, kanaler
  • Styrtal, mätning och uppföljning
  • Tid- och aktivitetsplan

Vid mer avgränsade insatser kan man använda enbart tid- och aktivitetsplanen. Kommunikationsplansmallen finns i ppt-format där anvisningarna finns i anteckningsvyn. Den är bra att använda när man inledningsvis ska grovplanera. När planen börjar fyllas med text kan man övergå till mallen i Word-format som kan användas för lite större projekt.

Nu finns det även en kommunikationsplan i kortare format.

Stöd från kommunikationsavdelningen

Behovet av stöd i informations- och kommunikationsfrågor växer allt mer inom KI. Kommunikationsavdelningen har begränsade möjligheter att tillgodose allas behov men kontakta oss gärna för en konsultation.

Du kan även anlita KI:s kommunikatörspool för hjälp med att planera din kommunikation.