Personalansvarsnämnden

Personalansvarsnämnden är en nämnd under konsistoriet och har som uppgift att fatta beslut i vissa ärenden, som annars skall avgöras av konsistoriet. 

Dessa ärenden innebär beslut om

 • skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning
 • disciplinansvar
 • åtalsanmälan
 • avstängning

Tillämpliga regler återfinns i högskoleförordningen (1993:100), myndighetsförordningen (2007:515) lag (1994:260) om offentlig anställning (1994:260) samt personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Sammansättning 

"Personalansvarsnämnden skall bestå - förutom av rektor och personalföreträdarna - av ytterligare högst tre ledamöter som styrelsen utser. Rektor skall vara nämndens ordförande." (Högskoleförordningen 2 kap, 15 §).

Personalansvarsnämnden vid Karolinska Institutet har följande sammanställning

 • Karin Dahlman-Wright, ordförande
 • Jonas Milton, ledamot
 • Universitetsdirektör, ledamot
 • HR-direktör, ledamot
 • Torkel Falkenberg, personalföreträdare
 • Magnus Anå, personalföreträdare
 • Cecilia Martinsson Björkdahl, ersättare personalföreträdare
 • Anne Edgren, ersättare personalföreträdare