Pendelbussen

This page in English

Pendelbussen kör mellan Karolinska Institutet campus Solna och Karolinska Institutet campus Flemingsberg

För att åka med pendelbussen måste man visa upp giltigt passerkort.

Pendelbussen är endast avsedd för persontrafik

Kemikalier och vetenskapliga prover får absolut inte medföras.
För transport av kemikalier och vetenskapliga prover finns särskild transport att tillgå. Se vidare under länkar längst ner på sidan.

Trafikinformation

Från den 2 maj kommer pendelbussen från Flemingsberg till Solna att släppa av resenärer på Solnavägen strax efter entrén till NKS.

Trafikinformation Pendelbussen

Tidtabell måndag - fredag

Från Flemingsberg
7.00, 7.40, 8.10, 9.15, 10.15, 11.15, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.35, 15.35, 16.20, 16.50, 17.40

Från Solna
7.20, 8.10, 9.15, 10.15, 11.15, 11.40, 12.20, 13.15, 14.15, 14.50, 15.30, 16.25, 17.10, 17.40

Restid

Resan tar ca 30 minuter. Under rusningstid får man räkna med att det kan ta längre tid. Att Solnaområdet en byggarbetsplats har också inverkan på restiden.

Hållplatser

Campus Solna
Hållplatsen ligger på Karolinska Institutets område, på långsidan av Nobel Forum.

Campus Flemingsberg
Nedanför Huddinge sjukhus huvudentré på Hälsovägen.
Bussen från Flemingsberg går via Karolinska Sjukhusets i Solna huvudentré, hållplats för SL linje 507 riktning Karlbergs station, till Karolinska Institutet i Solna.

Kvarglömda effekter

För kvarglömda effekter kontakta trafikledningen på Bergkvara Traveller Buss
08 55 66 88 13 / trafikledning@travellerbuss.se

Djur

Det är inte tillåtet att medför djur på pendelbussen med undantag för ledarhund.

Operatör

Bergkvara Traveller Buss
08 – 55 66 88 00

Synpunkter

Mejla dina synpunkter om pendelbussen

Kontaktpersoner

Karolinska Institutet: Eva Norbäck  08-524 862 68
Karolinska Universitetssjukhuset: servicecenter.navet@karolinska.se

Pendelbussen kör fossilfritt

Sedan den 1 september 2015 körs pendelbussen mellan Solna och Huddinge enbart på förnybart bränsle,efter överenskommelse mellan Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset (K).

Som en del av KI:s miljö- och hållbarhetsarbete finns målet att minska klimatpåverkan från tjänsteresor.
Därför har KI och Karolinska Universitetssjukhuset enats om att pendelbussen mellan campus Solna och campus Flemingsberg till 100 % ska köras på fossilfritt bränsle.

Pendelbussen tankas fr.o.m. 1 september med 100 % syntetisk diesel vars råvara bland annat är raps.
Att låta pendelbussen köra enbart på förnybart bränsle beräknas ge en genomsnittlig minskning av klimatpåverkande växthusgaser på upp till 90 % jämfört med om fossil diesel hade använts (enligt uppgift från OKQ8).

Bränslet uppfyller enligt OKQ8 kraven för hållbarhetskriterier för biodrivmedel, som bl.a. innebär spårbarhet i leverantörskedjan och en garanterad minsta växthusgasminskning.
Bränslet är även klassat som mindre farligt än petroleumbaserad/fossil diesel.

Länkar

Campus