Passerkort

This page in English

För att få tillgång till ett passerkort som anställd eller samarbetspartner, måste ett passerkortsintyg skrivas under av ansvarig chef/ansvarig på institutionen och tas med. Rutinerna ser lite olika ut i Solna och i Flemingsberg. 

Passerkortet är en värdehandling där innehavaren förbinder sig att förvara passerkortet på ett sådant sätt att obehörigt utnyttjande inte kan ske. Det är även förbjudet att kopiera eller låna ut kortet. Innehavaren förbinder sig att förlustanmäla kortet till utföraren och likaså återlämna kortet till utföraren för avregistrering vid avslutad tjänstgöring.

Felanmälan av inbrottslarm och passersystem ska göras till respektive intendent eller motsvarande på institutionen.

Som student vänder du dig till Infopunkten på Universitetsbiblioteket.

Rutiner i Solna

Passerkort utfärdas i Aula Medica, Nobels väg 6.

Tider:

  • måndag - fredag kl. 08:30 - 16:00

Rutiner i Flemingsberg

Passerkort utfärdas på Alfred Nobels allé 10, plan 4. Kontaktperson Torgny Norén. 

Tider:

  • måndag kl. 14:30 - 15:30
  • tisdag kl. 14:30 - 15:30
  • onsdag kl. 09:00 - 10:00
  • torsdag kl. 09:00 - 10:00
  • fredag kl. 14:00 - 15:00

Kontakt

Säkerhetssamordnare

Mikael Lindberg

Telefon: 08-524 866 22
Enhet: Miljö och säkerhet
E-post: mikael.lindberg@ki.se

Säkerhetssamordnare

Torgny Noren

Telefon: 08-524 865 40
Enhet: Miljö och säkerhet
E-post: Torgny.Noren@ki.se