Parkeringsdekaler - FyFa

Parkeringsdekaler finns att hämta hos följande personer på FyFa:

Biomedicinsk analytiker

Azar Baharpoor

Telefon: 08-524 879 32
Enhet: Svensson Camilla grupp - Molekylär smärtforskning
E-post: Azar.Baharpoor@ki.se

Personaladministratör

Fredrika Carlsén

Enhet: Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3
E-post: fredrika.carlsen@ki.se

Intendent

Åsa Johansson

Telefon: 08-524 879 43
Enhet: Administration
E-post: asa.c.johansson@ki.se

Utbildningsadministratör

Sofia Pettersson

Telefon: 08-524 872 29
Enhet: Administration
E-post: sofia.pettersson@ki.se

Personalansvarig

Sofia Schilken

Telefon: 08-524 868 78
Enhet: Administration
E-post: sofia.schilken@ki.se

Länkar