Parker

This page in English

Entréplan i Widerströmska huset med plats för 30 deltagare.
Tomtebodavägen 18 A, Solna

Parker på campus Solna

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
Projektor
Interaktiv whiteboard
Högtalaranläggning
Wi-Fi

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

Karta

Länkar

Campus