Översättning

This page in English

Prislistor och kontaktuppgifter till de översättningsbyråer som ingår i KI:s ramavtal med rangordning, samt instruktioner för hur du gör en beställning. 

Utöver översättning till och från engelska, kan översättningsbyråerna även hjälpa till med språkgranskning och transkribering. 

Kontakt och prislistor

Kontakta först den leverantör som har plats nummer ett i rangordningen. Om nummer ett inte kan leverera enligt ramavtalet ska nästa leverantör i rangordningen kontaktas, det vill säga nummer två osv.

Leverantörer i rangordning:

1. Semantix

Telefon: 072-250 06 32
E-post: cissi.aderi@semantix.se

Vid beställning: Ladda upp materialet, helst i redigerbart format, som Word eller PowerPoint, hos Semantix.se eller mejla till cissi.aderi@semantix.se

Prislista Semantix (pdf)

2. Språkservice Sverige AB

Telefon: 073-7454 244
E-post: avrop@sprakservice.se

Vid beställning av översättning

  1. Lämna så mycket information om textens syfte som möjligt:
    - Vilken målgrupp riktar texten sig mot?
    - Vilken stil/ton ska översättningen ha? Lättsam, ledig, tydligt?
    - Är det viktigt att översättningen väldigt nära följer källtexten, eller har översättaren mer frihet i hur de formar språket, så länge innebörd och informationen bibehålls?
  2. Skicka med eventuellt referensmaterial som kan vara bra för översättaren att ta del av och ZZ-kod för beställningen