Över hälften av KI:s verksamheter flyttar i år

Publicerat 2018-02-28 07:50. Uppdaterat 2018-03-20 17:47This page in English
Byggnaderna Neo, ANA8, Biomedicum och Bioclinicum.
Byggnaderna Neo, ANA8, Biomedicum och Bioclinicum. Foto: Mattias Renström, Camilla Svensk och Stefan ZimmermanThe buildnings Neo, ANA8, Biomedicum and Bioclincum. Photo: Mattias Renström, Camilla Svensk and Stefan Zimmerman 

Under 2018 koncentreras en stor del av Karolinska Institutets verksamhet till ett fåtal byggnader. Det är den största flytten sedan 1940-talet då KI lämnade Kungsholmen för Solna. 

Den här gången flyttar över hälften av KI:s verksamheter och 80 procent av den experimentella verksamheten med laboratorier och djur, får nya faciliteter. 

– Då skapas möjlighet till större samverkan, ökad interaktion och samnyttjande av dyrbar utrustning, säger Stefan Eriksson, vicedekan för infrastruktur.  

Flytten innebär att en rad verksamheter kommer att kunna samarbeta närmare, eftersom de kommer att dela lokaler.

– Vi vet att geografisk närhet ökar interaktion mellan människor. Olika kompetenser och metodkunnande bryts mot varandra. En annan vinst är samnyttjande av dyrbar utrustning, säger Stefan Eriksson.

Att en så stor del av verksamheten flyttar under just detta år handlar enligt Stefan Eriksson främst om de gamla lokalernas skick och om att det behövs mer ändamålsenliga lokaler.

– Tiden var mogen för en modernisering. Behovet har uppstått ungefär samtidigt för verksamheterna.

Detta sammanföll även med bygget av nya Karolinska Universitetssjukhuset Solna, som ledde till att KI:s forskningsverksamheter på sjukhussidan behövde flytta. Forskningshuset Bioclinicum står nu klart.

– I och med Bioclinicum lämnas gamla lokaler i samband med sjukhusbygget. Samtidigt kan man samla sin forskarkompetens inom samma väggar. Närheten till Biomedicum kommer att leda till att olika kliniker och experter kan samverka.

Inflyttning i Neo klar

Inflyttningen till forskningsbyggnaden Neo på KI:s campus i Flemingsberg är redan klar. Till grannhuset ANA 8 går flytten senare i år. Inflyttningen till Bioclinicum skulle ha påbörjats i januari, men på grund av problem med sjukhusets nätverk fick flytten ställas in. I mars kommer flytten igång istället.

– Landstingets it-tekniker vågade inte släppa på ytterligare personer i systemet, eftersom det fanns risk att störa vårdverksamheten, säger Stefan Eriksson.

Biomedicum börjar fyllas i april. Här samlas en stor del av den experimentella forskningen på KI campus Solna när fem institutioner flyttar ihop.

Planlösningen i huset kommer att bli öppen, både för arbetsplatser och laboratorier.

– Man kan ha synpunkter på öppenheten, bland annat med tanke på labbsäkerheten. Men samtidigt ger de gemensamma labben möjlighet att använda dyrbar utrustning som många enskilda forskargrupper inte skulle ha råd med.

Högre krav på djurverksamheten

När det gäller djurverksamheten beror förändringen till stor del på lagkrav.

– Kraven på djurverksamheten har skärpts och är mycket högre nu än tidigare. Det gäller både svensk lagstiftning och de krav som ställs av EU, säger Stefan Eriksson.

Institutionerna som ska flytta in i Biomedicum lämnar sina nuvarande djurhus för att i stället få gemensamma lokaler i den nya byggnaden Komparativ medicin Biomedicum, som är en resurs för hela KI. Astrid Fagræus Laboratorium och Komparativ medicin Wallenberg finns kvar.

De många flyttarna innebär också utmaningar för forskargrupperna, konstaterar Stefan Eriksson. Hyreskostnaden beräknas stiga från 11–12 procent av den totala omslutningen till 13–14 procent, för att sedan sjunka till den tidigare nivån.

– Detta förutsatt att omslutningen successivt ökar under dessa år, säger han.

En annan utmaning är att man i de nya lokalerna arbetar i mer öppna miljöer.

– Man behöver ta hänsyn till varandra på ett annat sätt och är beroende av höggradig samverkan.

Rörigt under flyttperioden

Det gäller även att ha beredskap för att inte kunna arbeta som vanligt under själva inflyttningsperioden.

– Det kommer att vara en utmaning, men väl planerat kommer det att fungera mer friktionsfritt än man kan tro. Förhoppningen är att dessa nya lokaler kommer att överbrygga de svårigheter man kan uppleva i flyttprocessen, säger Stefan Eriksson.

KI måste också ha en beredskap för att det kan hända oförutsedda saker.

– Erfarenheten visar att allt möjligt kan fallera. Men vi har en noggrann planering och avstämningar med alla involverade.

Text: Ann Patmalnieks

Byggnader Institutioner som flyttar (eller delar av) Inflyttning Invigning  
Neo
 • Institutionen för biovetenskaper och näringslära
 • Institutionen för medicin, Huddinge
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Institutionen för laboratoriemedicin
Klar 24 maj 2018  
ANA 8
 • Institutionen för laboratoriemedicin
 • Institutionen för odontologi
 • Institutionen för medicin, Huddinge
 • Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik
Påbörjad Februari 2019  
Biomedicum
 • Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
 • Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
 • Institutionen för fysiologi och farmakologi
 • Institutionen för neurovetenskap
 • Institutionen för cell- och molekylärbiologi

April-maj 2018

September 2018  
Bioclinicum
 • Institutionen för onkologi-patologi
 • Institutionen för kvinnor och barns hälsa
 • Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
 • Institutionen för klinisk neurovetenskap
 • Institutionen för medicin Solna
 • Institutionen för neurobiologi, vård och samhälle
 • Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Start i mars och resterande i maj

Ej bestämt  

Länkar

Campus