Organisation för Program 4D

This page in English

Ledningsgruppen Karolinska Institutet/Stockholms läns landsting (KI/SLL) har det övergripande ansvaret för Program 4D. Organisationen för programmet består av en styrgrupp, programledare samt projektledare.

Styrgrupp

Johan Bratt, chefläkare, SLL
Anders Ekbom, professor KI
Roger Henriksson, avdelningschef, Regionalt Cancercentrum, SLL
Tomas Movin, VD Södersjukhuset, SLL (adj.)
Lena Furmark, avdelningschef e-hälsa och strategisk IT, SLL (adj.)  

Programledare

Ebba Carbonnier, KI
Christina Holmström, SLL

Projektledare

Artriter   

Lars Klareskog, professor i reumatologi, KI 
Sofia Ernestam, specialistsakkunnig i reumatologiska sjukdomar, SLL 

Bröstcancer   

Per Hall, professor i epidemiologi, KI
Kjell Bergfeldt, Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland, SLL

Diabetes typ 2

Claes-Göran Östenson, professor i endokrinologi, KI 
Ingrid Dahlman, specialistsakkunnig i endokrinologi och diabetologi, SLL

Hjärtsvikt   

Cecilia Linde, professor i kardiologi, KI 
Hans Persson, specialistsakkunnig i kardiologi, SLL 

Informatik   

Under tillsättning.

Kontaktpersoner för övergripande frågor

Anna Humble, KI, anna.humble@ki.se, 08-524 823 96
Christina Holmström, SLL, christina.holmstrom@sll.se, 08-123 133 33

Samverkan