Organisation | För dig som är medarbetare vid LIME

Ledningsgrupp

Översikt över ledningsgruppen vid institutionen.

Administration

Kontaktuppgifter över den administrativa personalen som arbetar för LIME.

Personal och enheter

Alla KI-anställda och anknutna kan sökas i personalkatalogen.

Det går även att söka fram organisatoriska enheter. I den här länken visas LIME.

Alla med KI-ID har också en personlig profilsida som kan nås genom att söka på personens namn på ki.se

Institutionsrådet

Protokoll från IR finns på Common/LIME-intra

Samverkansgrupp

Protokoll från IR finns på Common/LIME-intra

Lika vilkor

Skyddsombud

Här hittar LIME:s skyddsombud.

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

VB och VP finns på Common/LIME-intra

Grundutbildning

Institutionens grundutbildningsfrågor hanteras i utbildningsnämnden där grundutbildningsansvarig (GUA) är ordförande. Utbildningsnämnden tar hand om utbildning på grund- och avancerad nivå (fn fyra globala masterprogram, fristående och valbara kurser) samt uppdragsutbildning.

Utbildningsnämnd/Education Committée

 • Sabine Koch, GUA, ordförande & programdirektor hälsoinformatik / Departmental Director of Education, Chair & programme director health informatics
 • Madelen Lek, vice ordförande  & programdirektor bioentreprenörskap/ Vice Chair & programme director bioentrepreneurship
 • Marie Dokken, tf handläggare i utbildningsnämnden / administrator
 • Maria Hägglund, programdirektor hälsoinformatik / programme director health informatics
 • Charlotte Silén, programdirektor medicinsk pedagogik / programmme director medical pedagogy
 • Terese Stenfors-Hayes, lärarrepresentant / teacher representative
 • Vibeke Sparring, lärarrepresentant / teacher representative
 • Niklas Zethraeus, programdirektor hälsoekonomi, policy och management / programme director health economics, policy and management
 • Rachel Fisher, lärarrepresentant från Institutionen för Medicin - Solna / teacher representative from the Department of Medicine - Solna
 • Helle Mölsted Alvesson, lärarrepresentant från Institutionen för Folkhälsa / teacher representative from the Department of Public Health
 • Sonia Acosta, studentrepresentant bioentreprenörskap / student representative bioentrepreneurship

Kontakt: Grundutbildning un@lime.ki.se

Contact: Undergraduate and graduate education un@lime.ki.se

Forskarutbildning

Studierektor Tomas Månsson

Handläggare Ingrid Smedberg