Organisation - För dig som är medarbetare vid LIME

This page in English

Ledningsgrupp

Översikt över ledningsgruppen vid institutionen.

Administration

Kontaktuppgifter över den administrativa personalen som arbetar vid LIME.

Personal

Alla KI-anställda och anknutna kan sökas i personalkatalogen.

Det går även att söka fram organisatoriska enheter. I den här länken visas LIME.

Alla med KI-ID har också en personlig profilsida som kan nås genom att söka på personens namn på ki.se

Centrum och avdelningar

Översikt över centrum och avdelningar på LIME.

Forskargrupper och enheter

En översikt över de grupper och enheter som är verksamma vid LIME.

Institutionsrådet

LIME:s Institutionsråd (IR)

Protokoll från IR:s möten finns på Common/LIME-intra

Samverkansgrupp

LIME:s Samverkansgrupp, som består av prefekt, AC, HR och representanter för personalorganistationerna, träffas varje månad.

Protokoll från samverkansgruppens möten finns på Common/LIME-intra.

Lika vilkor

Läs mer om lika villkor på LIME

Skyddsombud

Här hittar LIME:s skyddsombud.

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

VB och VP finns på Common/LIME-intra

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden tar hand om utbildning på grund- och avancerad nivå (fn tre globala masterprogram, fristående och valbara kurser) samt uppdragsutbildning.

Institutionens grundutbildningsfrågor hanteras i utbildningsnämnden där grundutbildningsansvarig (GUA) är ordförande.

Kontakt utbildning

Grund och avancerad nivå
E-post: un@lime.ki.se

Forskarutbildning
Tomas Månsson – Studierektor 
Ingrid Smedberg – Handläggare