Omvärldsbevakning vecka 13

Publicerat 2017-03-31 18:13. Uppdaterat 2017-04-02 21:15

Nyheter

Vägen till docent – stor skillnad mellan lärosätena.(Tidningen Curie)

Två nya hedersdoktorer vid KI. (Di.se)

Forskningsgiganter föreläste på KI. (Dagens Medicin)

Tre professorer på Sahlgrenska har fällts för forskningsfusk. (GP)

En extern granskare riktar kritik mot en av Paolo Macchiarinis artiklar som rör en behandling med bland annat vita blodkroppar till en patient med svår andningssvikt. (Dagens Medicin)

Expressen skriver att privatdrivna Ultragyn på Sophiahemmet i Stockholm betalar bonus till gynekologerna efter hur mycket de skär i kvinnorna. Kliniken får också mer betalt av landstinget för större ingrepp. (Expressen)

Läkemedelsverket avslog för några veckor sedan en ansökan om tillstånd att få behandla en patient med celler från moderkaka. SVT Stockholm fortsätter sin rapportering i frågan. Inslaget kommer 1.32 min in i sändningen. (SVT Stockholm)

Dagens Nyheter har i flera artiklar skrivit om Karolinska Universitetssjukhusets konsultavtal bl.a. med Boston consulting group, BCG (DN)

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin vid Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin. (Pressmeddelande Kungl. Vetenskapsakademien)

Henrik Ehrsson, professor, Karolinska Institutet, tilldelas pris för sina studier av funktioner i hjärnan. (Pressmeddelande Kungl.Vetenskapsakademien)

Ny campusplan för Solna och Hagastaden undertecknad. (Fastighetsnytt)

Intervju med Sten Heckscher om förtroende och vikten av att följa regler. (Vi-Tidningen)

Debatt & ledare

Rektors blogg

Hur ska nödvändig kunskapsbildning och kunskapsspridning i vården kunna förenas med nuvarande vårdval och ersättningssystem, undrar flera professorer och läkare i en slutreplik.

Riksdag & Regering

Skyddet för forskningsresultat ska utredas. Syftet är att se över om detta skydd behöver stärkas för att undanröja hinder för nya innovationer.

En halv miljard kronor kommer att tillföras förlossningsvården i vårändringsbudgeten för 2017.

UKÄ/UHÄ

UKÄ deltar i Skydda antibiotikan, en samverkansgrupp mot antibiotikaresistens. 23 myndigheter och organisationer arbetar tillsammans för att öka medvetenheten om att antibiotikaresistensen ökar.

Högskoleprovet skrivs på lördag.

17 procent fler antagna till höstens mastersutbildningar.

Internationellt

Svenska regeringens samordnare kritisk till Region Skånes önskan om en dansk-svensk ansökan om europeisk läkemedelsmyndighet. (Newsoresund)

DebattSamhälle